De leiders van de Europese Unie, de
Europese Commissie en het Europees Parlement hebben op 25 maart
2007 de verklaring van Berlijn aangenomen. Deze verklaring
beschrijft de successen en de uitdagingen van de Unie. Dit gebeurde
ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de Verdragen van
Rome.

De verklaring is ondertekend door de
Duitse Bondskanselier Merkel als voorzitter van de Europese Raad,
voorzitter Pöttering van het Europees Parlement en voorzitter
Barroso van de Europese Commissie.

De verklaring gaat in op de verworvenheden
van vijftig jaar Europa en noemt de gedeelde waarden in Europa. Ook
beschrijft de verklaring de uitdagingen waar Europa in de 21e eeuw
voor staat.

Volgens de verklaring moet de vorm van
Europa steeds weer aan de eisen van de tijd worden aangepast. De
lidstaten streven er daarom naar de EU voor de verkiezingen voor
het Europees parlement in 2009 'een vernieuwde gemeenschappelijke
basis' te geven.

Bron: RVD