In 2006 is 67 miljoen liter
biobrandstoffen voor het wegverkeer verkocht. Dit komt overeen met
0,4 procent van de energie-inhoud van de verkochte benzine en
diesel op de Nederlandse markt. Het gaat hierbij voornamelijk om
biobrandstoffen die zijn bijgemengd in de gewone brandstoffen. Dit
blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2005 was het aandeel biobrandstoffen
nog maar 0,02 procent. De toename in 2006 is een gevolg van een
gedeeltelijke accijnsvrijstelling voor biobrandstoffen in dat jaar.
In 2007 is de accijnsvrijstelling weer afgeschaft. In plaats
daarvan zijn de leveranciers van transportbrandstoffen verplicht om
2 procent biobrandstoffen te verkopen. In 2010 wordt dit 5,75
procent.

bron:CBS