Doorstromers op de woningmarkt ontkomen er vaak niet aan om enkele
maanden dubbele woonlasten te betalen omdat hun oude huis nog te koop
staat, terwijl het nieuwe huis al is gekocht. Er is geen indicatie dat
kopers in de problemen komen, wanneer zij tijdelijk dubbele woonlasten
moeten betalen. Dit concludeert Vereniging Eigen Huis op basis van
onderzoek dat in opdracht van de vereniging is uitgevoerd door
researchbureau MoneyView onder veertien geldverstrekkers. 

 
Huizen zijn niet meer zo makkelijk te verkopen als in de 'booming'
jaren negentig, toen mensen soms in de rij stonden voor een woning.
Hoewel accurate cijfers ontbreken, wordt geschat dat woningen nu
gemiddeld tenminste tweemaal zo lang (circa tachtig dagen) te koop
staan als 5 tot 10 jaar geleden.  
 
Vereniging Eigen Huis wilde weten of huizenkopers in de financiële
problemen komen als ze à©à©rst een nieuw huis kopen en dan pas het oude
huis verkopen. Aan de hand van afgesloten overbruggingskredieten -een
extra krediet dat meestal nodig is om tijdelijk twee huizen in eigendom
te hebben- is onderzocht in welke mate mensen hierdoor financieel klem
komen te zitten. Dat blijkt reuze mee te vallen. De reden is dat zowel
bij de kopers als bij de geldverstrekkers meer voorzichtigheid te
bespeuren is. Doorstromers op de huizenmarkt zijn veel voorzichtiger
geworden vergeleken met een paar jaar geleden. Vaak zetten zij à©à©rst
hun huis in de verkoop, voordat zij op zoek gaan naar een ander huis.
Degenen die eerst kopen en dus met dubbele woonlasten te maken krijgen,
kiezen daar bewust voor en gaan verantwoord met de risico's om.
Daarnaast blijken veel geldverstrekkers zoals Bouwfonds, Nationale
Nederlanden, de Postbank, Delta Lloyd en Fortis hun criteria voor
overbruggingskredieten in de afgelopen jaren te hebben aangescherpt.
Het resultaat is dat het aantal gevallen waarin een
overbruggingskrediet niet wordt gecontinueerd als gevolg van een
betalingsachterstand, te verwaarlozen valt.  
 
'Iedereen gaat verstandiger om met koopplannen dan tien jaar geleden',
aldus Bob Maas van Vereniging Eigen Huis. Veel mensen die tijdelijk met
dubbele lasten te maken krijgen, beschikken over een financiële reserve
die ze kunnen aanspreken als dat nodig is. Ze bezuinigen op uitgaven en
houden geld over voor de tijd dat ze moeten wachten op een koper voor
hun huis. Ook zijn mensen sneller bereid een stap terug te doen om de
woning op tijd te kunnen verkopen. Ze hanteren vanaf het begin een
realistische vraagprijs en passen deze eventueel op tijd aan, als
blijkt dat de interesse voor de woning tegenvalt. Op die manier
beperken ze de periode dat ze met dubbele woonlasten zitten.  
 
Het volledige artikel 'De angst voor dubbele woonlasten' staat in het februarinummer van Eigen Huis Magazine.  

Bron: Vereniging Eigen Huis