Verkrachtingen en sexueel geweld maken nog steeds en veelvuldig
slachtoffers onder vrouwen en meisjes in het door oorlog verwoeste
Darfur, aldus Artsen zonder Grenzen (AzG) in een rapport dat vandaag
wereldwijd is uitgebracht. De verhalen van verkrachte vrouwen zijn een
afschuwelijke illustratie van de dagelijkse realiteit in de Sudaneze
provincie. Inmiddels zijn al meer dan 2 miljoen mensen op de vlucht in
Darfur voor het voortdurende geweld. 

 
Het rapport 'De verwoestende gevolgen van verkrachting. Sexueel geweld in Darfur' is beschikbaar op www.artsenzondergrenzen.nl    
 
Tussen oktober 2004 en half februari 2005 behandelden onze artsen in
Zuid- en West-Darfur bijna 500 verkrachte vrouwen en meisjes. Volgens
Artsen zonder Grenzen is dit aantal maar een fractie van het totale
aantal slachtoffers, omdat veel vrouwen de misdaad niet aan durven te
geven of hulp durven te zoeken. Bijna eenderde (28%) van de
slachtoffers die voor behandeling naar Artsen zonder Grenzen kwam,
vertelde dat ze vaker dan à©à©n maal verkracht waren, door à©à©n of
meerdere aanvallers. In meer dan de helft van de gevallen ging de
verkrachting gepaard met ander fysiek geweld. Een groot aantal vrouwen
verklaarde tegenover Artsen zonder Grenzen met bijlen, zwepen en
stokken geslagen te zijn, voor, gedurende of na de verkrachting.
Sommige vrouwen waren duidelijk zwanger op het moment van de
verkrachting, variërend van vijf tot acht maanden.  
 
De meerderheid van de vrouwen vertelde Artsen zonder Grenzen dat ze
werd aangevallen toen ze de relatieve veiligheid van hun dorpen of
kampen verlieten om brandhout of water te halen; dagelijkse
activiteiten noodzakelijk voor het overleven van hun families. 
 
 
81% van de 500 slachtoffers die AzG behandelde vertelde dat
militieleden of militairen de verkrachting afdwongen met gebruik van
hun wapens. In Darfur, en in andere conflicten, wordt verkrachting
regelmatig en doelbewust ingezet als oorlogswapen. Het sexueel geweld
wordt ingezet om de levens van een deel van de bevolking te ontwrichten
en te bedreigen.    
 
In plaats dat de vrouwen goede medische en psycho-sociale zorg
ontvangen, worden de vrouwen en meisjes die het sexueel geweld
overleven gestigmatiseerd en soms zelfs verstoten door hun naasten. In
sommige gevallen zijn slachtoffers van verkrachting zelfs gevangen
gezet terwijl de daders ongestraft rond blijven lopen. Dat maakt het al
bestaande patroon van verwaarlozing en misbruik nog
afschuwelijker.    
 
'Ondanks de verwoestende gevolgen, de omvang en de diepe impact op de
samenleving heeft het sexueel geweld in Darfur, en in andere
conflicten, nog niet de aandacht gekregen die het verdient.', zegt
Kenny Gluck, Directeur Operaties van Artsen zonder Grenzen in
Amsterdam. 'Dit moet veranderen. Er moet een einde komen aan deze wrede
misdaad, die een schending is van het internationaal humanitair recht.
De daders mogen niet langer vrijuit gaan, maar moeten worden vervolgd.'
 
 
Aan de vooravond van Internationale Vrouwendag (8 maart) roept AzG
lokale regeringen en gezondheidszorginstanties op slachtoffers van
sexueel geweld alle nodige hulp te bieden en een einde te maken aan
stigmatisering en uitsluiting van de slachtoffers van verkrachting.
 

Bron: Artsen Zonder Grenzen