De meervoudige strafkamer van de rechtbank te Leeuwarden heeft op 10 november 2005 de terbeschikkingstelling van een man verlengd met à©à©n jaar. De officier van justitie had een verlenging met twee jaren gevorderd. Op 25 augustus 2004 was aan veroordeelde een terbeschikkingstelling met dwangverpleging opgelegd.

Het destijds door de rechtbank gegeven advies was dat de plaatsing van veroordeelde zo spoedig mogelijk tenuitvoergelegd zou worden. Aan dit advies werd geen gevolg gegeven en veroordeelde zit nog steeds als passant in een huis van bewaring. De rechtbank spreekt in het vonnis haar verontrusting uit over deze gang van zaken. Om de vorderingen ten aanzien van de verpleging van veroordeelde in de gaten te houden, acht de rechtbank een verlenging van à©à©n jaar passend.

bron:Rechtbank Leeuwarden

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular