Het zeearendenpaar, dat vorig jaar voor
het eerst in Nederland een jong heeft groot gebracht, is sinds
vandaag via de computer te volgen. Staatsbosbeheer heeft een webcam
bij het nest geplaatst, waarmee de verliefde zeearenden via www.staatsbosbeheer.nl
live zijn te volgen. De zeearenden brengen het nest in gereedheid
voor de volgende broedpoging. Het nest, dat vorig jaar voor het
eerst werd gebruikt, is verder uitgebouwd en weegt inmiddels meer
dan 2.000 kilo. De arenden zijn druk bezig met het goed leggen van
wilgentakken. Tijdens het testen van de webcam is zelfs het paren
opgenomen. Op de website van Staatsbosbeheer staat een kort filmpje
met een eerste impressie van de webcambeelden. De beelden zijn niet
alleen bijzonder om naar te kijken maar leveren daarnaast veel
materiaal voor onderzoek.

De zeearend (Haliaeetus albicilla) is de
grootste arend van Europa. Een zeearend leeft van aas, vogels en
vis. De vogel leeft bij voorkeur in een uitgestrekt, waterrijk
gebied zoals de Oostvaardersplassen. Vorig jaar werd er voor het
eerst sinds de Middeleeuwen een zeearendjong geboren. Het jong,
waarvan het geslacht nog niet vast staat, verblijft ook nog in de
Oostvaardersplassen. Het is inmiddels zelfstandig. Zeearenden
blijven het hele jaar door (zomer en winter) in hun broedgebied en
vormen een paar voor het leven. Dat de zeearenden nu aanstalten
maken om weer te gaan broeden, werd door Staatsbosbeheer verwacht.
Als een paartje zeearenden eenmaal ergens met succes heeft gebroed,
en het paar overleeft de winter, dan wordt vrijwel zeker volgend
jaar hetzelfde nest opnieuw gebruikt. Sommige zeearendnesten zijn
tientallen jaren in gebruik en groeien uit tot enorme bouwsels.

Webcam

In de Oostvaardersplassen is een draadloos
observatiesysteem voor het zeearendnest geïnstalleerd. Bij het
nest hangt een camera. De beelden gaan via een draadloze verbinding
naar de antenne bij het zeven kilometer verderop gelegen kantoor
van

Staatsbosbeheer. Daar worden de beelden
opgeslagen op een recorder voor onderzoek en via een ADSL-lijn
doorgestuurd naar de provider als 'streaming video' voor de
website. In de omgeving van het nest is uiteraard geen
stroomvoorziening aanwezig. Voor de benodigde energie wordt daarom
gebruik gemaakt van zonnepanelen en een accu. De panelen voeden
tijdens zonuren de camera en zenders en laden de accu's bij als er
meer energie wordt ontvangen dan gebruikt. De accu's vormen een
buffer voor de dagen dat er te weinig zon is om de benodigde
energie te leveren voor camera en zender. Bij veel en langdurige
bewolking kunnen de accu's leeg raken, waardoor de camera
(tijdelijk) niet werkt.

bron:Staatsbosbeheer