Minister Donner scherpt het verlofbeleid bij de tbs aan. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Tbs'ers zullen niet langer met verlof kunnen als de deskundigen uiteenlopend adviseren en bij begeleid verlof krijgen zij in de regel dubbele begeleiding. Vanaf 1 september worden de proeven met elektronische enkelbanden bij begeleide tbs-verloven uitgebreid.

e maatregelen moeten het risico verkleinen dat tbs'ers zich tijdens hun verlof aan het toezicht van hun begeleiders onttrekken.

Maatregelen korte termijn
- Bij begeleide verloven zal in de regel worden gekozen voor dubbele begeleiding. Reizen per trein bij begeleid verlof wordt van geval tot geval beoordeeld. In juni is gestart met een aantal proeven met elektronische volgsystemen. Deze proeven zullen per 1 september worden uitgebreid bij de begeleide tbs-verloven.
- De opsporing van tbs'ers die zich aan het toezicht hebben onttrokken, moet centraal worden geregeld.
- Een verlofmachtiging wordt niet verleend indien deskundigen in de twee jaar voorafgaand aan het moment van aanvraag aanmerkelijk verschillend hebben geadviseerd over het recidiverisico.
- Indien zich bij een kliniek een patroon voordoet van meerdere onttrekkingen of andere incidenten, worden de begeleide en de onbegeleide verloven bij die kliniek stopgezet.

Veldzicht
In relatief korte tijd hebben 7 tbs'ers van de inrichting Veldzicht tijdens het verlof aan het toezicht van hun begeleiders onttrokken. Dit was voor de minister reden om op 9 juni alle verloven in te trekken. Inmiddels zijn alle 7 tbs'ers die zich aan het toezicht hebben onttrokken weer opgenomen. De verlofregeling zal eind dit jaar door de Inspectie worden beoordeeld.
Bekeken wordt welke knelpunten zich voordoen in de bezetting en bedrijfsvoering van de kliniek. Vanuit het hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichtingen wordt daartoe de bedrijfsvoering versterkt. Per 1 oktober 2005 wordt het management versterkt.

Maatregelen lange termijn
Minister Donner zal later in een brief aan de Tweede Kamer de maatregelen voor de langere termijn toelichten. Daarbij wordt het onderzoek betrokken naar de 'long-stay' afdelingen en wordt ingegaan op de aansluiting tussen justitiële en zorginstellingen. Ook wordt ingegaan op het lopende onderzoek naar contraire beëindiging van de tbs-maatregel door de rechter. Tenslotte wordt in die brief een plan van aanpak aangekondigd voor het onderzoek naar de structuur van het tbs-systeem.

bron:MinJus