De Rijksvoorlichtingsdienst deelt mee dat Zijne Hoogheid Prins
Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, van Vollenhoven zojuist zijn
voornemen bekend heeft gemaakt om in augustus in het huwelijk te treden
met mevrouw A.T. van Eijk. Tevens heeft Zijne Hoogheid Prins Floris van
Oranje-Nassau, van Vollenhoven zijn voornemen bekendgemaakt om in
oktober met mevrouw A.L.A.M. Sà¶hngen in het huwelijk te treden. Prins
Pieter-Christiaan is de derde zoon en Prins Floris de vierde en jongste
zoon van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden en
mr. Pieter van Vollenhoven.

Zijne Hoogheid Prins Pieter-Christiaan en Zijne Hoogheid Prins Floris
hebben beiden aan de regering verzocht om geen toestemmingswet in de
zin van artikel 28 van de Grondwet bij de Staten-Generaal in te dienen.
De regering heeft besloten deze wensen te respecteren, mede gelet op de
plaats van beide prinsen in de erfopvolging.

Prins Pieter-Christiaan is de derde zoon van Prinses Margriet en mr.
Pieter van Vollenhoven. Hij werd op 22 maart 1972 in Nijmegen geboren.
Hij behaalde in 1990 zijn diploma aan het Stedelijk Gymnasium in
Apeldoorn. Prins Pieter-Christiaan vervulde zijn dienstplicht bij het
Wapen der Koninklijke Marechaussee. Begin 1999 behaalde de Prins zijn
doctoraal examen rechten aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Van 2000
tot 2003 was hij werkzaam bij Equity Capital Markets in Londen. In het
najaar van 2003 rondde hij zijn eenjarige opleiding MBA (Master of
Business Administration) af aan het International Institute for
Management and Development (IMD) te Lausanne. De Prins is als BBT
(Beroeps Bepaalde Tijd) werkzaam in de rang van Majoor bij de Directie
Operaties van de Staf Koninklijke Marechaussee in Den Haag.

Anita Theodora van Eijk is de tweede dochter van ir. L.A. van Eijk en
mevrouw J.C.M. van Eijk-Steens. Anita van Eijk werd op 27 oktober 1969
in Neuchà¢tel (Zwitserland) geboren. Zij heeft een oudere zuster
Caroline; haar jongere broer overleed toen zij 16 jaar was. Haar
middelbaar onderwijs volgde zij in Singapore en Nederland. Anita van
Eijk behaalde haar Internationaal Baccalaureaat aan het Rijnlands
Lyceum te Oegstgeest. In 1990 begon zij aan de studie Engelse taal- en
letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na haar propedeuse begon
zij aan de studie communicatiewetenschap aan de Universiteit van
Amsterdam waar zij in 1996 afstudeerde.
In 1997 trad Anita van Eijk in dienst van Bloomberg in Amsterdam en
werd uitgezonden naar Londen waar zij op de afdeling Sales/Marketing en
TV produktie werkte. In Londen werkte zij vervolgens bij Christies op
de marketing afdeling en bij JPMorgan in verschillende management
functies. Anita van Eijk vestigt zich nu in Nederland als zelfstandig
ondernemer.

Prins Floris werd op 10 april 1975 te Nijmegen geboren als vierde zoon
van Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven. Hij behaalde het
diploma VWO in 1993 aan het Christelijk Lyceum in Apeldoorn. Na zijn
eindexamen heeft de Prins in Salamanca, Spanje, een talencursus Spaans
gevolgd en heeft vervolgens op verschillende boerderijen in Argentinië
werkzaamheden verricht. Prins Floris heeft Nederlands Recht gestudeerd
in zowel de bedrijfsrechtelijke als strafrechtelijke afstudeervariant.
Hij behaalde zijn doctoraal examen in juni 2002. Prins Floris is
beleidssecretaris bij het Openbaar Ministerie. Hiervoor was hij
werkzaam op het parket van de Rechtbank te Amsterdam.

Aimà©e Leonie Allegonde Marie Sà¶hngen werd op 18 oktober 1977 geboren in
Amsterdam en is de oudste dochter van de heer J.H.M. Sà¶hngen en mevrouw
E.L.F.M. Sà¶hngen-Stammeijer. Zij heeft een jongere broer Hans, en
zuster Magali, en is opgegroeid in Bussum en Naarden. In 1996 behaalde
zij haar gymnasium diploma aan het Willem de Zwijger College te Bussum.
Zij is in 2002 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in de richting
bedrijfsrecht. Na haar studie is zij gaan werken als management trainee
bij Fortis Bank. Inmiddels is zij projectmanager bij Fortis Bank.

Bron: Het Koninklijk Huis