TNO heeft geen goedkeuring afgegeven voor de rollator die in de
Praxisfolder van week 20/21 en op de Praxis Internetsite is aangeboden.
De rollator is zelfs niet voor keuring aangeboden. Het in de
advertentie genoemde type Quattro Z400 is wel door TNO beoordeeld maar
komt niet overeen met het door Praxis aangeboden type

In een fax van 27 mei jl. aan de directie van Praxis heeft TNO geëist
voor vrijdag 3 juni 14.00 uur deze bewering te rectificeren in enkele
dagbladen, de winkels alsook op de website.
TNO heeft hiervoor een aantal zwaarwegende redenen:

De betreffende rollator is nimmer goedgekeurd door TNO. Hij is zelfs niet aangeboden voor keuring.

Aangezien door de vermelding van de naam van TNO ten onrechte bij het
publiek de indruk ontstaat dat het product van een in de markt zeer
belangrijke TNO-keurmerk en/of goedkeuring zou zijn voorzien, is hier
sprake van misleiding en/of bedrog, althans onrechtmatig handelen
jegens de consumenten en TNO. Tevens is er sprake van misleidende
reclame.

Voor het gebruik van de (merk)naam TNO in advertentieteksten is altijd
voorafgaande toestemming van TNO vereist. De producenten en/of
distributeurs van de door u afgebeelde rollator hebben geen toestemming
verkregen voor het gebruik van de naam TNO op en voor het
desbetreffende product en daardoor wordt er in strijd gehandeld met de
(merk)rechten van TNO.

TNO heeft geconstateerd dat Praxis niet heeft voldaan aan deze eis. Ook
heeft Praxis geen afdoende reactie geformuleerd. Hierop heeft TNO
besloten zelf de foutieve en misleidende vermelding van de TNO-naam in
folder en op website bekend te maken.

Bron: TNO