De Koninklijke Luchtmacht beschikt vanaf
vrijdag over een gemoderniseerde Patriot luchtverdedigingssysteem.
Het verbeterde wapensysteem kan een groter gebied verdedigen tegen
tactisch ballistische raketten, kruisvluchtwapens en andere
luchtdoelen. Bovendien is de vuurkracht toegenomen.

Het systeem is in twee fasen
gemoderniseerd. In de eerste fase zijn de radar en de
systeemsoftware verbeterd. De tweede fase betrof de aanschaf van
Patriot Advanced Capability Phase-III (PAC-3) raketten met een
aantal lanceerinrichtingen en een aanpassing van de
vuurleidingcentrales.

Tijdens de Golfoorlog in 1991 is de
Patriot ingezet in Turkije en Israël voor bescherming tegen
Irakese vliegtuig- en raketdreiging. Tijdens de Golfoorlog van 2003
beschermden Patrioteenheden Turkse steden tegen eventuele aanvallen
vanuit Irak.

bron:MinDef