In het gebied van Zee tot Meer neemt het Alkmaarder/Uitgeestermeer een
belangrijke plaats in voor de recreatie op en rond het water. Vele
bewoners van de regio van de kop van Noord-Holland tot het IJ maken
regelmatig gebruik van de aantrekkelijke ontspanningsmogelijkheden op
en rond het meer. Tot à©à©n van de meest aantrekkelijke voorzieningen aan
het meer behoort Jachthaven Zwaansmeerpolder, thuishaven van de ZWVU.
Het uitvoerende bestuur van deze jachthaven spant zich steeds in om de
voorzieningen te onderhouden en te verbeteren. De laatste grootscheepse
vernieuwing, nieuwe steigers en palen en nieuwe voorzieningen voor
water en elektriciteit, is nu klaar.

Op
zaterdag 2 april wordt de vernieuwde jachthaven met gepaste trots in
gebruik genomen in aanwezigheid van vele genodigden. Gedeputeerde
Albert Moens opent de vernieuwde jachthaven als afgevaardigde van GS
van de provincie Noord-Holland.

Als thuishaven van Zeil- en
Watersport Vereniging Uitgeest biedt Jachthaven Zwaansmeerpolder naast
prima faciliteiten voor zeil- en motorbooteigenaren ook een aangename
verblijfsplaats voor recreatieve passanten. Dit komt met name door de
gezellige familiesfeer van deze verenigingshaven, maar ook door de
aanwezigheid van cafà© en restaurant 't Havenrijk. Met
480 ligplaatsen in het water, 200 ligplaatsen op de wal en zo'n 700
winterstallingsplaatsen is de Jachthaven Zwaansmeerpolder, als niet
commerciele haven, met afstand de grootste haven rond het Uitgeester-
en Alkmaardermeer. Jachthaven Zwaansmeerpolder werd ongeveer 30 jaar
geleden door de provincie Noord-Holland aangelegd en verpacht aan de
Stichting Jachthaven Zwaansmeerpolder. Deze is verantwoordelijk voor
beheer en onderhoud inclusief de zorg voor veiligheid en milieu. Het
uitvoerend bestuur bestaat uit vrijwilligers, evenals het bestuur van
de ZWVU. Samen met een aantal vrijwilligers onder de booteigenaren
wordt ook veel praktisch werk verzet zoals het te water laten van boten
uit de winterberging en andersom. Enkele jaren geleden bleek dat de
maximale levensduur van de haveninrichting spoedig bereikt zou zijn.
Tussen 1998 en 2002 is in totaal 775 meter houten damwand vervangen.
Ook het havenkantoor en de was- en kleedlokalen zijn geheel
gerenoveerd. Een nieuw persriool, met aansluitingen op restaurant, de
was- en kleedlokalen alsmede de vuilwateropvang van de afspuitplaats is
aangesloten op het gemeenteriool. Rond het meer was Zwaansmeerpolder
à©à©n van de eerste havens die investeerde in een milieuvriendelijke
afspuitplaats voor schepen en een eigen KCA-depot. Onlangs is een
geheel nieuw ontvangststation voor scheepsafvalwater in gebruik
genomen. Om gevaarlijke situaties te voorkomen is in 2004 is begonnen
aan algehele noodzakelijke vervanging van alle aanlegsteigers. Een
aantal verbeteringen is daarbij gerealiseerd waaronder de ligging van
de steigers, het gebruik van duurzaam gerecycled hout en de afmetingen
van de boxen. Daarmee is een betere bezetting van de beschikbare ruimte
bereikt. Ook nutsvoorzieningen als electra en water zijn vernieuwd.
Begin maart heeft de aannemer de laatste werkzaamheden afgerond en is
900 strekkende meter steiger aangebracht. De kosten bedroegen bijna een
half miljoen euro en zijn grotendeels gefinancierd uit eigen middelen. De
feestelijke in gebruikname van de haven wordt verricht vanaf het schip
de Claes Horn dat om 15.00 uur de vernieuwde haven zal open varen. Het
Castricumse shantykoor De Skulpers levert daaraan een muzikaal
maritieme bijdrage. Het officiële gebeuren vormt de start van dit
zomerseizoen maar ook van een lang en vruchtbaar voortbestaan van
Jachthaven Zwaansmeerpolder. 

bron: Jachthaven Zwaansmeerpolder