De rechtbank Dordrecht heeft drie
medewerkers van een penitentiaire inrichting veroordeeld wegens
drugsdelicten. Twee medewerkers kregen een gevangenisstraf van acht
maanden, waarvan vier voorwaardelijk opgelegd. Zij hebben zich
schuldig gemaakt aan verkoop of verstrekken van XTC en het telen
van hennep. Deze twee verdachten werden vrijgesproken van het
handelen in softdrugs binnen de inrichting. De derde verdachte
kreeg alleen een geldboete opgelegd voor het opzettelijk vervoeren
van hash.

Bij het opleggen van de straffen is o.a.
rekening gehouden met het feit dat de verdachten ontslagen zullen
worden als inrichtingswerker. Aan de andere kant heeft meegewogen
dat zij zich als gevangenbewaarder ver hadden moeten houden van dit
soort delicten en zich bewust hadden moeten zijn van hun
voorbeeldfunctie.

bron:Rechtbank Dordrecht