De rechtbank Leeuwarden heeft bij vonnis
van 4 december 2006 een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van
24 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2
jaar voor onder andere het medeplegen van valsheid in geschrift,
het medeplegen van verduistering in dienstbetrekking en het betalen
van steekpenningen.

De man heeft zich gedurende meerdere jaren
schuldig gemaakt aan het betalen van steekpenningen aan een Hoofd
Technische Dienst van twee ziekenhuizen en het medeplegen van
verduistering in dienstbetrekking met een medewerker van twee
onderwijsinstellingen. Voorts heeft hij valse facturen in de
administratie van zijn bedrijf opgenomen, die dienden ter afdekking
van deze door hem betaalde steekpenningen. Door het handelen van
verdachte zijn ziekenhuizen en onderwijsinstellingen enorm
gedupeerd en is dit rechtstreeks ten koste gegaan van de zorg en
het onderwijs.

Bron: Rechtbank Leeuwarden