Vandaag heeft het gerechtshof Arnhem
uitspraak gedaan in het hoger beroep dat door de officier van
justitie was aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank Almelo
van 8 oktober 2004. Bij dat vonnis werd B.L. D. vrijgesproken van
betrokkenheid bij de dood van zijn vader, die op 12 september 2003,
in het buitengebied van de gemeente Oldenzaal, op de grens van de
gemeente Losser (of omgekeerd), door pistoolschoten om het leven
werd gebracht. Na de vrijspraak door de rechtbank kwam B.L. D. op
vrije voeten. In november 2005 meldde hij zich uit zichzelf bij de
politie. Bij de politie en later die maand tegenover het hof, legde
hij (alsnog) bekennende verklaringen af. Mede op basis van deze
verklaringen is hij nu tot een langdurige gevangenisstraf
veroordeeld

Later trok de verdachte de bekentenissen
weer in. Het hof houdt verdachte aan zijn bekennende verklaringen
en komt mede op grond daarvan tot een veroordeling wegens moord.
Het hof neemt de bekennende verklaringen samen met het feit dat
B.L. D. volgens zijn ontkennende verklaringen tot zeer kort voor de
moord (twaalf minuten) nog samen met zijn vader is geweest maar
geen deugdelijk alibi heeft willen geven voor de korte tijd tussen
dat moment en het moment waarop de schoten vielen. Het pistool
waarmee verdachtes vader werd doodgeschoten is gevonden. Het staat
volgens het hof vast dat B.L. D., die dat ontkend heeft, kort voor
12 september 2003 in het bezit is geweest van een soortgelijk
pistool.

Het hof laat ook tegen verdachte spreken
dat hij volgens zijn zeggen pas in november 2003, op de dag van
zijn arrestatie, hoorde dat zijn vader dood was terwijl hij op of
na 12 september 2003 is ondergedoken. Gelet op de wijze waarop hij
dat deed (met een valse identiteit, telefooncontact vermijdend)
neemt het hof aan dat hij dat deed voor politie en justitie. Dat er
sprake zou zijn van een of meer mededaders vindt het hof niet
bewezen.

Gevangenisstraf van 12 jaar

Tegen B.L. D. werd bij de rechtbank een
gevangenisstraf van achttien jaar gevorderd en in hoger beroep
zestien jaar.Het hof acht hem volledig toerekeningsvatbaar en
veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van twaalf jaar, een straf
die aansluit bij de straffen die in vergelijkbare gevallen opgelegd
plegen te worden.

Bron: Gerechtshof Arnhem