De politierechter te Assen heeft op 12
februari 2007 een 26-jarige vrouw uit Bovensmilde veroordeeld tot
een geldboete van 550 euro. Zij had op 6 mei 2006 onder invloed een
personenauto bestuurd.

Aan de ademanalyse kleefde een gebrek: de
bedienaar van het apparaat was niet aangewezen door de korpschef
maar door de divisiechef. Dat is in strijd met het Besluit
alcoholonderzoeken.

De politierechter overwoog dat toch een
veroordeling kon volgen. De divisiechef behoort namelijk ook tot de
leidinggevenden. En de betrouwbaarheid van de meting is door het
gebrek niet in het geding.

Bron: Rechtbank Assen