De kantonrechter te Roermond heeft een
gemeenteraadslid uit Weert veroordeeld tot een geldboete van €
1.000,00 voor het ronselen van stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in 2006.

Het gemeenteraadslid heeft stelselmatig
personen aangesproken of anderszins benaderd teneinde hen te
bewegen het formulier op hun oproepingskaart, bestemd voor het
stemmen bij volmacht, te ondertekenen en deze kaart af te
geven.

De officier van justitie vorderde naast de
geldboete ook nog een voorwaardelijke gevangenisstraf met een
proeftijd van twee jaren. De kantonrechter acht deze
voorwaardelijke straf echter zinloos aangezien de eerstvolgende
gemeenteraadsverkiezingen pas over ruim drie jaar plaats zullen
vinden.

Bron: Rechtbank Roermond