Veroordeling wegens o.a. voorbereiding terroristische aanslag, bedreiging van de kamerleden Hirsi Ali en Wilders en opruiing

De rechtbank in Middelburg heeft vandaag een 18-jarige verdachte wegens
het in 2004 voorbereiden van een terroristische aanslag, bedreiging van
de kamerleden Hirsi Ali en Wilders en opruiing, veroordeeld tot 140
dagen jeugddetentie en de maatregel van plaatsing in een inrichting
voor jeugdigen. De verdachte was tijdens het plegen van de feiten
minderjarig en volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar. De
jeugddetentie is gelijk aan de tijd die verdachte in voorarrest heeft
doorgebracht. Het vonnis van de rechtbank is conform de eis van de
officier van justitie.

De voorbereiding van de aanslag bestond uit het via internet verzamelen
van informatie over het maken van een bom, het voorhanden hebben van
materiaal dat daarvoor geschikt is en met dat materiaal experimenteren.
Het terroristisch oogmerk heeft de rechtbank afgeleid uit opvattingen
van verdachte over het met geweld stichten van een wereldwijd
islamitisch rijk en het gegeven dat verdachte in het bezit was van
informatie over locaties van parlementsgebouwen, ambassades en AIVD.
Ook is van betekenis geweest dat verdachte een afscheidsbrief bij zich
droeg waarin hij zichzelf als martelaar beschrijft en
verantwoordelijkheid aflegt voor een door hem gepleegde daad die in
ieder geval zijn eigen dood zou veroorzaken.

De bedreigingen bestonden uit het op internet plaatsen van een tekst
waarin verdachte opriep tot het creëren van haat tegen en het doden van
de beide kamerleden. Met deze tekst en een tekst waarin verdachte heeft
opgeroepen tot onder andere het plegen van gijzelingen en een
staatsgreep heeft verdachte zich volgens de rechtbank ook schuldig
gemaakt aan het aanzetten tot het plegen van gewelddadige acties tegen
het openbaar gezag.

Bron: Rechtbank Middelburg