Zutphen, 21 december 2004 - Op 13 december 2004 heeft de economische
politierechter te Zutphen een zestal verdachten veroordeeld tot deels
voorwaardelijke geldboetes wegens hun uiteenlopende betrokkenheid bij
de binnenlandse handel in rundersperma, nu dit sperma niet afkomstig
was van een erkend spermawincentrum.

Anders dan de betrokkenen was de economische politierechter van
oordeel, dat hun handelwijze strijdig was met de voorschriften van het
Besluit gebruik dierlijk sperma en spermawincentra en dat in alle
gevallen sprake was van opzettelijke overtredingen.

Directe aanleiding voor de totstandkoming van voormeld Besluit was de
noodzaak te voorzien in nieuwe regelgeving bij de opheffing van het
Landbouwschap.

Gelet op de inmiddels opgedane ervaringen bij de verspreiding van
dierziekten is daarbij gekozen voor een regime, dat - anders dan
voorheen - ten aanzien varkens- en rundersperma voor het binnenlandse
verkeer aansluit bij de voor het introcommunautair verkeer geldende
EU-voorschriften.

Vonnissen:

Maatschap (maatschapnaam), parketnummer 06/0 35519-04: ࢬ 5.000,--
voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar; Onttrekking aan het
verkeer van de inbeslaggenomen spermarietjes met inhoud.

(naam 1), parketnummer, 06/035520-04:
ࢬ 7.500,--, subsidiair 150 dagen hechtenis, waarvan ࢬ 5.000,--,
subsidiair 100 dagen hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van 2
jaar;

(naam 2), parketnummer, 06/035521-04:
ࢬ 7.500,--, subsidiair 150 dagen hechtenis, waarvan ࢬ 5.000,--,
subsidiair 100 dagen hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van 2
jaar;

(naam 3), parketnummer, 06/035522-04:
ࢬ 5.000,--, subsidiair 100 dagen hechtenis, waarvan ࢬ 4.250,--,
subsidiair 85 dagen hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van 2
jaar, het onvoorwaardelijke deel te betalen in 5 termijnen van ࢬ
150,--;

KI Service Twente, parketnummer. 06/035523-04:
ࢬ 5.000,-- waarvan ࢬ 4.000,-- voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar;

(naam 4), parketnummer. 06/035642-04-04:
ࢬ 3.500,--, subsidiair 70 dagen hechtenis, waarvan ࢬ 2.500,--,
subsidiair 50 dagen hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van 2
jaar;

HB-KI Techniek, parketnummer. 06/035641-04:
Openbaar ministerie niet ontvankelijk.

Bron: Gerechtelijke organisatie