Alemlo, 16 februari 2005 - De rechtbank te Almelo heeft op 15 februari
2005 een 34-jarige vrouw veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie
jaar wegens oplichting, overtreding van de Wet toezicht kredietwezen en
bedriegelijke bankbreuk.

De vrouw heeft zich gedurende een aantal jaren schuldig gemaakt aan
grootscheepse fraude en oplichting. Onder de naaam Financiële
Diensverlening Europa (F.D.E.) heeft zij een groot aantal personen er
toe bewogen om de overwaarde van de eigen woning in een beleggingsdepot
te storten. Dat zou een rentevergoeding opleveren van 8 tot 14 %. De
ontvangen gelden werden echter niet belegd, maar gebruikt voor
buitensporige uitgaven in de privà©sfeer. De vrouw wist dat de door haar
gevolgde werkwijze onrechtmatig was.

De vrouw trok ook werknemers aan vanuit haar familiekring of vanuit de
kring van haar geloofsgenoten van Jehovaà¢s getuigen, die een fors
salaris kregen zonder daar enige prestatie voor te hoeven leveren. Een
van hen is voor het meermalen opzettelijk voordeel trekken uit de
opbrengst van door misdrijf verkregen goed eveneens veroordeeld en wel
tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan drie maanden
voorwaardelijk. (LJN AS6115)

De vrouw moet een schadevergoeding aan 22 gedupeerden betalen. Ook
wordt een maatregel opgelegd die de betaling daarvan moet bevorderen:
Blijft betaling uit, dan moet zij langdurige vervangende hechtenis
ondergaan.

Bron: Gerechtelijke organisatie