De rechtbank heeft dinsdag in de zaak, die
bekend is geworden onder de naam van het onderzoek Talio, 12
verdachten veroordeeld. Zij kregen straffen opgelegd variërend
van werkstraf tot 5 jaar gevangenisstraf.

De groep verdachten werd onder meer
verdacht van het op grote schaal kweken van hennep. Er werden
hennepkwekerijen in het hele land ingericht en geëxploiteerd.
Ten behoeve van die kwekerijen werd in veel gevallen illegaal
elektriciteit afgetapt.

Over een aantal van de verdachten heeft de
rechtbank geoordeeld dat zij samen een criminele organisatie
vormden. Daarbij heeft de rechtbank van belang geacht dat sprake
was van een groep met een min of meer vaste samenstelling, en een
vaste rolverdeling, waarbij tevens een leider is te onderscheiden.
Daarnaast werden er personen ingeschakeld op incidentele basis. Van
deze personen heeft de rechtbank het lidmaatschap van de criminele
organisatie niet bewezen geacht.

De organisatie had als oogmerk het
bedrijfsmatig op grote schaal telen, verwerken en verkopen van
hennep en ten behoeve van die kwekerijen plegen van diefstal van
elektriciteit. Anders dan de officier van justitie neemt de
rechtbank niet aan dat het plegen van geweld en het witwassen van
geld tot de doelstellingen van deze organisatie behoorden.

Wel heeft de rechtbank bewezen geacht dat
een aantal verdachten twee mannen heeft gegijzeld die verdacht
werden van diefstal van hennep in een van de kwekerijen. Bij deze
gijzeling zijn de twee mannen onder toediening van stroomstoten en
pepperspray verhoord over de vermeende diefstal.

De rechtbank is van oordeel dat de
opgelegde straffen, die lager zijn dan de door de officier van
justitie geëiste straffen, in verhouding staan tot de ernst
van de bewezen verklaarde feiten. De verschillen in straffen tussen
de verdachten onderling houden verband met het aantal bewezen
feiten en de rol die zij al dan niet in de organisatie hebben
vervuld, alsmede de rol die zij bij de gijzeling hebben gehad.

bron:Rechtbank Alkmaar