Een advocaat die buiten zijn eigen arrondissement wil procederen, hoeft daarvoor niet langer een collega in te schakelen. Minister Donner wil het verplicht procuraat op 1 juli 2007 afschaffen, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Dit jaar stuurt de bewindsman daarover een wetsvoorstel naar de Ministerraad. 

De procureur die door een advocaat uit een ander arrondissement wordt ingeschakeld om te kunnen procederen stamt uit een tijd met geringe mobiliteit, het ontbreken van moderne communicatiemiddelen en de afwezigheid van een landelijk rolreglement. Dit laatste leidde tot grote verschillen tussen procedures bij de gerechten. 
Vandaag de dag zijn de omstandigheden die het procuraat noodzakelijk maakten niet meer aanwezig. Daarom is er voldoende reden om in alle civiele procedures over te gaan tot afschaffing. Overigens wordt in het straf- en bestuursrecht en bij de kantonrechter zonder een verplichte procureur geprocedeerd. 
 
Na de afschaffing kunnen advocaten zich voortaan in alle civiele zaken rechtstreeks wenden tot de gerechten. Dit betekent dat gerechten in civiele zaken ook met advocaten van buiten hun arrondissement te maken krijgen. Daarom is het noodzakelijk dat er een landelijk register komt waarin gegevens staan van alle advocaten in Nederland, zodat elk gerecht dit register - het advocatentableau - kan raadplegen. 
 
Minister Donner heeft besloten de Nederlandse Orde van Advocaten te belasten met het beheer van dit landelijk register dat behalve  voor de gerechten, ook voor de plaatselijke orden en de Raden voor rechtsbijstand toegankelijk wordt. Nu beheert nog elk van de in totaal negentien rechtbanken een eigen register (tableau). Deze samenvoeging van bestanden bespaart veel tijd en verkleint de kans op bestandvervuiling. Het is de bedoeling dat de basisregistratie van advocaten al in 2005 functioneert. 
 
Bij de afschaffing van het procuraat zijn niet alleen de gerechten betrokken, maar ook de advocatuur en de Raden voor de rechtsbijstand zodat alle belanghebbenden goed zijn voorbereid op het moment dat het procuraat daadwerkelijk wordt afgeschaft. 
 
bron:MinJus