De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
beëindigt het verscherpt toezicht op het Diaconessenhuis te
Meppel, met uitzondering van de maatschap anesthesiologie. De Raad
van Bestuur en het Medisch Stafbestuur zijn voortvarend te werk
gegaan en hebben vele acties ondernomen. Alleen bij de maatschap
anesthesiologie is geen blijvende verbetering van de ernstige
communicatie- en samenwerkingsproblemen van de maatschap
anesthesiologie. Daarom blijft de IGZ op dit onderdeel verscherpt
toezicht houden.

Tot deze conclusie komt de IGZ een jaar
nadat zij aankondigde verscherpt toezicht te gaan houden op het
Meppelse ziekenhuis. Verscherpt toezicht is een intensieve vorm van
inspecteren, waarbij de IGZ vaker en onaangekondigd de
zorgaanbieder bezoekt.

Aanleiding voor het verscherpt toezicht in
2006 waren de langdurige problemen die het ziekenhuis had in de
samenwerking en communicatie bij met name de afdelingen chirurgie
en anesthesiologie. Dit leidde tot risicovolle situaties voor
patiënten. Bij de medische staf was onvoldoende besef van de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg.
Kwaliteitsinstrumenten waren slechts beperkt ontwikkeld en werden
niet ziekenhuisbreed toegepast. Meldingen over incidenten in de
patiëntenzorg werden niet gebruikt voor de verbetering van de
kwaliteit van zorg. Het goed bijhouden van medische complicaties
was geen gemeengoed.

bron:IGZ