De evolutie van de menselijke hersenen is
nog in volle gang, en er zijn behoorlijke verschillen tussen onze
hersenen en die van chimpansees. Dat blijkt uit onderzoek van het
Hubrecht Laboratorium (NIOB-KNAW) en anderen, dat deze week
verschijnt in Nature Genetics.

Door gebruik te maken van nieuwe
sequencingtechnologie hebben Ronald Plasterk, Edwin Cuppen en hun
collega's microRNAs in de hersenen van de mens en chimpansee in
kaart gebracht. Dat zijn kleine RNA-moleculen die de expressie van
genen reguleren, en een belangrijke rol spelen in
ontwikkelingsbiologische processen. Hoewel deze klasse moleculen
pas recent ontdekt is, blijkt dat microRNAs voorkomen in zowel
dieren als planten; in het menselijk genoom zijn er enige honderden
tot duizenden. De Hubrechtonderzoekers vonden 447 nieuwe
microRNAgenen, waarmee de diversiteit van bekende microRNAgenen
meer dan verdubbelt.

Meer dan de helft van deze microRNAs komt
alleen voor bij primaten en niet bij andere organismen, wat er op
wijst dat deze recent in de evolutie zijn ontstaan. Ongeveer acht
procent van de nieuwe microRNAs is zelfs specifiek voor de mens en
sommige microRNAs blijken zich verder te ontwikkelen door
duplicatie in het genoom van de mens of de chimpansee.

Het lijkt er dus op dat de evolutie van
microRNAgenen een continu proces is en dat de diversiteit zou
kunnen bijdragen aan de evolutie van de complexiteit van de humane
hersenen.

bron:KNAW