Uit een recente peiling van onderzoeksbureau EIM naar het belang van ICT onder middelgrote bedrijven in de industrie en zakelijke dienstverlening is gebleken dat 'koplopers' en 'volgers' in deze sectoren duidelijke verschillen laten zien. De verschillen lopen uiteen van type ICT-investeringen, de argumenten die daarbij gehanteerd worden, tot het belang dat aan ICT wordt toegekend voor de eigen concurrentiepositie. Het onderzoek is tevens relevant voor de overheid. Een van de doelen in de Rijksbrede ICT-Agenda is namelijk 'het bevorderen dat bedrijven ICT inzetten waardoor productiviteit en efficiëntie toenemen'.  

Het onderzoek is gehouden onder 300 bedrijven met 50 tot 500 medewerkers in de sectoren industrie en zakelijke dienstverlening. Aan de respondenten is gevraagd zelf aan te geven of zij ten opzichte van branchegenoten zich 'koploper' of 'volger' voelen als het gaat om het belang van ICT voor hun bedrijf. Uit de resultaten blijkt dat 57% zich onder de volgers schaart en dat 43% zich koploper noemt. Verder blijkt dat over beide sectoren 49% van de koplopers ICT zeer belangrijk achten voor de concurentiepositie terwijl bij de volgers 28% dezelfde mening is toegedaan. Ook blijkt dat 46% van de koplopers met ICT een hogere efficiëncy en productiviteit denkt te halen terwijl 26% van de volgers dit als eerste nastreeft. Volgers denken ook eerder meer tijdwinst te boeken door ICT dan koplopers. De belangrijkste ICT-investeringen voor de komende twee jaar gaan voor 40% van de volgers naar vervanging van hard- en software tegen 21% bij de koplopers. De koplopers zien meer in investeringen in ERP (integratie informatiesystemen) en procesoptimalisering.  
  
Op basis van de resultaten concludeert EIM dat voor een effectieve marktbenadering en een effectieve stimulering van ICT het noodzakelijk is om met name bij de groep volgers het belang van ICT aan te tonen voor de concurrentiepositie. Verder is daarvoor een doelgroepgerichte benadering noodzakelijk evenals hantering van de juiste verkoopargumentatie. Kijkend naar het doel van de overheid in de Rijksbrede ICT-agenda blijkt 'hogere efficiency/productiviteit' inderdaad een zeer belangrijk argument om te investeren in ICT, maar het is zeker niet het enige argument, en qua toegekend belang bovendien sterk verschillend per doelgroep en per bedrijfsfunctie. 
 
bron:EIM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular