Het IVO houdt op 26 mei een seminar over een unieke samenwerking tussen huisartsen en de verslavingszorg om de behandeling van alcoholproblemen te verbeteren. Het IVO is een wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen. De bijeenkomst heeft plaats in het WTC in Rotterdam. Aan het woord komen: een onderzoeker van het IVO, een huisarts en verslavingszorgmedewerkers die allen ervaring hebben met de nieuwe werkwijze.  

De huisarts herkent op het spreekuur maar een beperkt deel van de alcoholproblematiek bij patiënten. Daardoor blijft veel van deze problematiek te lang onbehandeld, zo is de heersende opvatting. Tot nu toe wordt dit probleem vooral aangepakt door training van huisartsen en praktijkassistenten in de herkenning van alcoholproblemen en in de uitvoering van minimale interventies. In de regio Rotterdam werd door het IVO en de lokale verslavingszorginstelling voor een andere aanpak gekozen: er werd een specialistisch spreekuur ingesteld bij een aantal huisartspraktijken in huis (zelfde gang, deurtje verder). Huisartsen kunnen hierdoor hun patiënten zonodig binnen hun eigen praktijk verwijzen naar een deskundige uit de verslavingszorg. 
 
Op het seminar worden ervaringen uit het project gepresenteerd en wordt een discussie geëntameerd over de vraag naar een optimale taakverdeling tussen huisarts en verslavingszorg in de bestrijding van alcoholproblematiek. Allereerst geeft Harrie Jansen, onderzoekscoà¶rdinator bij het IVO, een korte inleiding. Betty Balm en Eveline Rietdijk van DeltaBouman vertellen vervolgens over hun ervaring om vanuit de tweedelijns zorg invulling te geven aan het specialistisch spreekuur. Tenslotte vertelt Ben Ponsioen, huisarts in Brielle, over de ervaring die hij heeft met het verwijzen van patiënten naar het specialistisch spreekuur in zijn eigen praktijk.  
 
bron:IVO