Akerendam Assessment Center, het Assessment Center dat zorgvuldig omgaat met het menselijk kapitaal, heeft een nieuwe procedure ontwikkeld  - een degelijk, volledig assessmentrapport op de assessmentdag zelf!-

In de huidige arbeidsmarkt hebben veel P&O adviseurs behoefte aan een ‘sneller’ wervings- en selectieproces. Dit geldt met name tegen het einde van de kalendermaand. De kwaliteit van dit besluit, aanname of afwijzing mag hierdoor niet minder worden. Aanname of afwijzing behoeft vaak meer onderbouwing dan een eenvoudige ‘go’ of ‘no go’ uitspraak. Een degelijke rapportage en advies blijft hierbij gewenst.

Welk resultaat levert het op? De deelnemer en opdrachtgever weten op de dag zelf de specifieke en functionele individuele sterke punten en aandachtspunten van de deelnemer. De deelnemer maakt op de dag direct een aanzet voor een persoonlijk actieplan. De opdrachtgever, P&O adviseur heeft op de avond van de assesment dag de beschikking over het advies en het assessmentrapport met een persoonlijke telefonische toelichting van de betrokken psycholoog.

Wel middel wordt hiervoor ingezet? De normale huidige assessmentprocedure vindt plaats. De Akerendampsychologen schrijven de rapportage direct na afloop van het assessment center. Om 19.00 uur ’s avonds bespreken zij het assessmentrapport met de deelnemer (die is ondertussen in de buurt een hapje gaan eten of is gaan sporten). Om 20.15 uur ontvangt u als opdrachtgever de volledige rapportage en het advies als pdf bestand per mail als de deelnemer daarvoor toestemming geeft.

Over Akerendam

Akerendam helpt organisaties om zorgvuldiger om te gaan met hun menselijke kapitaal. Te beginnen bij het koppelen van mensen aan functies, door niet te kijken naar het curriculum vitae maar naar competenties: de combinatie van kennis, houding en vaardigheden die een persoon bezit. Daarnaast gaat het over de manier waarop een organisatie als totaal functioneert. Akerendam werkt voor de grootste en in hun branche meest invloedrijke en succesvolle organisaties en heeft klanten in de financiële, industriële, logistieke, concultancy- en mediabranche; in de profit en 'not for profit' sector, nationaal en internationaal. Voor meer informatie over Akerendam  kijkt u op www.akerendam.nl

Meer informatie:
Robert Visser 
Tel. 035-6782250  
E-mail: [email protected]

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular