Vanaf woensdag zijn enkele vervoersmaatregelen vanwege bluetongue versoepeld. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voert deze versoepelingen door conform afspraak tussen België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland. Het gaat om vervoer tussen de 20-kilometergebieden van de vijf lidstaten en vervoer tussen 20-kilometergebieden en beperkingsgebieden van deze landen.

Vervoer van herkauwers vanuit een 20 kilometer in Nederland naar een 20-kilometergebied in België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg is toegestaan, mits insecticiden worden gebruikt. Vervoer van herkauwers afkomstig uit een 20 -kilometergebied in Nederland en bestemd voor een slachthuis in de beperkingsgebieden in België, Duitsland en Luxemburg is, onder voorwaarden, toegestaan. De voorwaarden zijn dat de dieren geen verschijnselen van bluetongue mogen vertonen, de dieren en vervoermiddelen met insecticiden zijn behandeld en het transport aan het slachthuis is gemeld. Vervoer naar
slachthuizen in Frankrijk mag slechts naar door Frankrijk aangewezen slachthuizen. De dieren mogen na verplaatsing uit een 20-kilometergebied van een andere lidstaat niet meer verplaatst worden naar het beperkingsgebied in Nederland. Vervoer tussen de 20-kilometergebieden in Nederland (Best en Kerkrade) is toegestaan, mits insecticiden worden gebruikt.

Vervoer is toegestaan tussen de beperkingsgebieden van België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland. Vervoer van een minder beperkt gebied naar een meer beperkt gebied is ook toegestaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat herkauwers vervoerd mogen van een vrij deel van Duitsland naar ons beperkingsgebied of 20-kilometergebied of van een beperkingsgebied van Nederland naar een 20-kilomtergebied van België. Frankrijk heeft aangegeven dat vervoer van herkauwers vanuit het beperkingsgebied naar hun toezichtsgebied niet toegestaan is.

bron:LNV