Minister Verburg van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten om versoepelingen voor
blauwtong door te voeren, voor het internationale handelsverkeer.
Vanaf donderdag 17 mei 2007 is het rechtstreekse vervoer van
koeien, schapen en geiten (herkauwers) vanuit het 20-km-gebied naar
een slachthuis in de vrije gebieden in Duitsland en Frankrijk onder
voorwaarden toegestaan. Nationaal waren al eerder versoepelingen
doorgevoerd.

Verburg voert verdere versoepelingen door
omdat Duitsland eerder bevestigd heeft dat er in 2007 geen
besmetting met blauwtong heeft plaatsgevonden. In de Europese
regelgeving over blauwtong hebben de lidstaten de ruimte om nadere
afspraken te maken over onderlinge vervoersstromen. België,
Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland hebben zulke afspraken
in een protocol neergelegd.

Voor het vervoer van herkauwers vanuit het
beperkingsgebied, inclusief 20-km-gebied, in Nederland naar een
bedrijf of slachthuis in de beperkingsgebieden in België,
Duitsland, Frankrijk en Luxemburg geldt dat de herkauwers en de
vervoermiddelen waarmee de dieren worden vervoerd op de plaats van
lading en tijdens het vervoer, moeten zijn behandeld met
insecticiden. Als dieren oorspronkelijk uit het 20-km-gebied
afkomstig zijn en vervoerd worden naar een bedrijf (geen
slachthuis) in Frankrijk, moet de eigenaar van de desbetreffende
dieren moet een eigenaarverklaring tekenen en in Frankrijk worden
deze dieren vervolgens getest.

Het vervoer van herkauwers vanuit het
beperkingsgebied naar de vrije gebieden in Duitsland en Frankrijk
was al mogelijk. De voorwaarde dat de voertuigen zijn verzegeld
door de VWA vervalt. Vervoer vanuit het beperkingsgebied in
Nederland naar een bedrijf in vrij Frankrijk of Duitsland was ook
al toegestaan. Wel zijn er eisen ten aanzien van dit vervoer
opgenomen. Zo moeten dieren getest en behandeld worden met
insecticiden.

Verder mogen herkauwers die niet ouder
zijn dan 30 dagen vanuit het beperkingsgebied in Nederland worden
vervoerd naar een mesterij in vrij Frankrijk en Duitsland. de
dieren moeten op de plaats van bestemming worden gehouden in een
afgesloten stal. Ook mogen de te verplaatsen herkauwers op de dag
van het vervoer geen enkel verschijnsel van blauwtong vertonen, en
moeten de dieren en de vervoermiddelen waarin zij worden vervoerd
op de plaats van lading en tijdens het vervoer te zijn behandeld
met insecticiden. Verder moet het gebouw waarin de dieren worden
gehouden op de plaats van bestemming te zijn behandeld met
insecticiden. Voor zover het vervoer naar vrij Duitsland
plaatsvindt is voorafgaand aan het vervoer toestemming nodig van de
bevoegde autoriteit.

Niet langer wordt de PCR-test als
voorwaarde voorgeschreven voor het vervoer van herkauwers die niet
ouder zijn dan 30 dagen, vanuit het 20-km-gebied naar een mesterij
in de beperkingsgebieden in België, Duitsland, Frankrijk en
Luxemburg, waar deze dieren in een afgesloten stal worden gehouden.
De dieren mogen voorafgaand aan het vervoer geen enkel verschijnsel
van blauwtong vertonen.

Ook moeten de dieren, het gebouw waar de
dieren gehouden worden en de vervoermiddelen op de plaats van
lading en tijdens het vervoer behandeld worden met insecticiden.
Deze herkauwers mogen vervolgens alleen naar een slachthuis worden
afgevoerd.

Naast het vervoer van herkauwers vanuit
het 20-km-gebied naar een bedrijf in de beperkingsgebieden in
Nederland, België, Frankrijk en Duitsland is dit vervoer ook
toegestaan naar een bedrijf in vrij Frankrijk. Wel moeten de te
verplaatsen dieren worden getest en worden behandeld met
insecticiden vanaf het moment van het testen. Dit vervoer is niet
toegestaan naar de vrije gebieden in Duitsland.

bron:LNV