(Persbericht) PERSBERICHT Boesingheliede 2010

Stichting Dierenhulpdienst Nederland gaat dierenambulances in de regio bijstaan.

Stichting Dierenhulpdienst Nederland gaat vanaf begin oktober operationeel de bestaande dierenambulances in de regio Midden-Kennemerland versterken door middel van professionele assistentieverlening waar dat nodig wordt geacht.
Aan alles is gedacht ; van tijdelijke opvang tot ritten buiten de regio of naar crematorium of begraafplaats.

Momenteel gebeurt het regelmatig dat mensen een dierenambulance nodig hebben , maar dat de dierenambulances zo veel werk hebben,dat er geen auto of personeel beschikbaar is.
In de regio Haarlemmermeer is er zelfs momenteel geen dierenambulance actief door bestuurlijke problemen. De taken worden nu door Dieren Opvang Lisse waargenomen , maar vanwege de opvangbestemming van DOL is dat geen wenselijke situatie.
De afstanden zijn zo groot,dat de aanrijtijden te lang zijn en DOL heeft op zich al een zeer druk bezet schema.
Het kan dus nu regelmatig gebeuren dat iemand een dierenambulance nodig heeft, maar er geen dierenambulance beschikbaar is of dat het erg lang duurt voor er een beschikbaar is!
De huidige dierenambulances kennen het probleem en zouden ook graag werken aan een goede oplossing!
SDN heeft zich ten doel gesteld om op aanvraag van de bestaande dierenambulances , particulieren en overheden zich in te zetten met alle middelen die de SDN heeft.
Assistentie aan hulpdiensten , het (tijdelijk) opvangen van dieren waarbij er een specialiteit is op het gebied van reptielen vanwege de samenwerking met de reptielenopvang van Haarlem , ritten buiten de regio overnemen van dierenambulances zodat de beschikbaarheid gewaarborgd blijft en eventuele zogenaamde bestelde ritten naar dierenarts , crematorium of begraafplaats.
Door de uitgebreide website van de SDN -www.dierenhulpdienst.nl- kan iedereen zich informeren over dierenartsen in geheel Nederland , maar ook asielen , opvangcentra , huisdierencrematoria en/of begraafplaatsen.
Iedere instantie- of persoon die iets denkt te betekenen op het gebied van dierenwelzijn , kan eenvoudig een link aanvragen op onze website.http://www.dierenhulpdienst.nl/pers
SDN is op zich geen dierenambulance maar biedt hulp aan met professioneel ingerichte dierenambulances en personeel.
De vrijwilligers van SDN moeten allemaal cusussen volgen voor dieren EHBO , gewone EHBO en reanimatie , chauffeurs krijgen een aparte opleiding en een aantal medewerkers zal worden opgeleid tot EHBZ (Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren).
Ook is SDN aangesloten bij Driver Report (www.driverreport.nl) waardoor er "groen" gereden wordt.
SDN is nog dringend op zoek naar vrijwilligers die 1 of meerdere dagen of nachten per week willen meehelpen om onnodig dierenleed te voorkomen.
Beschikbare functies ; chauffeurs , bijrijders , centralisten of algemeen medewerkers.

Stichting Dierenhulpdienst Nederland
Schipholweg 903
2143 CD Boesingheliede
06 15499999 (24/7 alarmnummer)
http://www.dierenhulpdienst.nl
HELP ONS DIEREN HELPEN!
________________________________________

AANSPREEKPUNTEN:
Rob Dumont
van de Beltstraat 9
2035 TE Haarlem
06 24227225
Secretaris/penningmeester Stichting Dierenhulpdienst Nederland
Voorzitter van Stichting TCN Animal Resque (reptielenopvang te Haarlem sinds 1983)

John de Groot
Damaststraat 22
2031 WG Haarlem
06 43671416
Voorzitter Stichting Dierenhulpdienst Nederland

Online info verkrijgbaar op http://www.dierenhulpdienst.nl/pages/pers.php

Stichting dierenhulpdienst Nederland
Schipholweg 903
2143CD Boesingheliede
Postbus 851
2003 RW Haarlem
KVK 50607405
Postbank 5216961 (voorlopig rekeningnummer)
ANBI in aanvraag