De vertraging van de HSL-Zuid heeft
verschillende oorzaken, schrijft minister Karla Peijs van Verkeer
en Waterstaat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Een deel
van de vertraging is veroorzaakt doordat de risico’s op
vertraging door verbetering van het beveiligingssysteem (ERTMS)
zijn onderschat. Een ander deel van de vertraging is te wijten aan
de late oplevering van specifieke apparatuur om het verbeterde
veiligheidssysteem te testen.

Dat de treinen op de HSL-Zuid later zouden
gaan rijden heeft de bewindsvrouw al op 19 december aan de Kamer
gemeld. Uit onderzoek blijkt dat de onderhandelingen met aannemer
Infraspeed over het aan te passen beveiligingssysteem lang hebben
geduurd. De verbetering van de beveiliging is noodzakelijk om de
grens met België met 300 km/u te kunnen passeren. Het
departement zag in de lange duur van de onderhandelingen geen
risico’s voor de planning van de uiteindelijke oplevering van
de HSL-Zuid. Infraspeed heeft wel heeft aangegeven dat er een
risico voor de planning was, maar dit werd door VenW echter ervaren
als commerciële druk om op dat moment akkoord te gaan met de
voorstellen die op tafel lagen. VenW vond die voorstellen te duur
en onvoldoende onderbouwd. Met de wetenschap van nu komt de
minister in haar brief tot de conclusie dat het departement een
onjuiste inschatting heeft gemaakt van een risicovol
ontwikkeltraject van een nieuw beveiligingssysteem.

Nog een extra vertraging wordt veroorzaakt
door de late oplevering van apparatuur die de aanpassing van het
beveiligingssysteem in de infrastructuur kan testen. Infraspeed,
die hiervoor verantwoordelijk is, heeft rond oktober 2006 voor het
eerst gemeld dit met specifieke apparatuur van een bepaalde
fabrikant te moeten doen. Dit apparaat, de ‘On Board
Unit’ (OBU), is nog in ontwikkeling en wordt eind dit jaar
opgeleverd.

De volledige infrastructuur met
beveiliging voor 300 km/u wordt voorjaar 2008 opgeleverd. Omdat
vervoerder HSA wenst vast te houden aan haar recht om 26 weken
onbelemmerd te testen op het hele tracé, is de Aanvangsdatum
Vervoer (300 km/u) nu voorzien in oktober 2008. Het vervoer over de
HSL-Zuid met 160km/u is vertraagd van juli tot december 2007.

De minister schrijft in haar brief dat in
de laatste fase van het project de operationele aansturing van de
HSL-Zuid in handen wordt gelegd van de directeur-generaal van
Rijkswaterstaat. Deze formeert een speciaal team dat voor de
verdere implementatie van ERTMS zorg draagt. Daartoe wordt ook de
projectdirectie HSL-Zuid op de kortst mogelijke termijn versterkt
met (internationale) deskundigheid op dit terrein.

bron:VenW