Een F-16 detachement, afkomstig van de vliegbasis Volkel, vertrekt deze
week gefaseerd naar Kabul (Afghanistan). Op woensdag 23 maart vertrekt
het merendeel van de in totaal 100 militairen vanaf vliegbasis Volkel.
Op donderdag 24 maart vertrekken de vier F-16 gevechtsvliegtuigen vanaf
dezelfde basis naar Kabul. De F-16's zullen op hun reis naar
Afghanistan in de lucht worden bijgetankt door een KDC-10 tankvliegtuig
van de Koninklijke Luchtmacht. 

 
Op maandag 28 maart vertrekt de laatste groep militairen vanaf
vliegbasis Eindhoven. Het detachement zal met vier F-16
gevechtsvliegtuigen in Afghanistan een bijdrage leveren aan de
International Security Assistance Force (ISAF). Detachementscommandant
is luitenant-kolonel-vlieger Bertil van Geel, commandant van het 312
squadron van vliegbasis Volkel.  
 
Naast vliegers bestaat de eenheid onder andere uit technisch en
ondersteunend personeel en bewakers. In principe worden de F-16's voor
de duur van à©à©n jaar ter beschikking gesteld aan ISAF. Met het
uitzenden van vliegtuigen en personeel van de Koninklijke Luchtmacht
naar Afghanistan voldoet de Nederlandse regering aan de wens van de
NAVO om, na de Afghaanse verkiezingen van oktober 2004, grondtroepen
van ISAF vanuit de lucht te ondersteunen.  
Op het vliegveld van Kabul bevinden zich momenteel Nederlandse
Apache-helikopters. Dit detachement is tot 31 maart operationeel en
wordt daarna teruggetrokken.  

Bron: Ministerie van Defensie