Het consumentenvertrouwen is in december
licht gestegen ten opzichte van november. Daarmee is het
vertrouwen, na een lichte terugval in november, weer vrijwel terug
op het niveau van september en oktober van dit jaar. Voor het eerst
sinds 2000 zijn er aan het einde van het jaar meer optimisten dan
pessimisten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Consumenten positief over economisch
klimaat in Nederland

Consumenten waren sinds eind 2000 niet
meer zo positief over het economisch klimaat van de afgelopen
twaalf maanden als in december. Het oordeel over de economie in de
komende twaalf maanden bleef vrijwel ongewijzigd gunstig.

Koopbereidheid iets groter

De koopbereidheid van de consument is deze
maand licht verbeterd. De koopbereidheid is gebaseerd op de vraag
of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen en op het
oordeel over de financiële situatie van het huishouden.

Consumenten zijn in december aanzienlijk
optimistischer geworden over de eigen financiën in de komende
twaalf maanden. Over de financiële situatie van het afgelopen
jaar was de consument vrijwel onveranderd negatief. Het oordeel
over het doen van grote aankopen kroop voor de derde maal dit jaar
boven het nulpunt uit. Hier ging een periode van ruim 4,5 jaar aan
vooraf waarin men per saldo pessimistisch was over het doen van
grote aankopen.

Optimisme onder consumenten in 2006 sterk
gegroeid

Na enkele jaren met een laag
consumentenvertrouwen keerde het tij halverwege 2005 en begon het
vertrouwen van de consument toe te nemen. Deze positieve
ontwikkeling heeft zich in 2006 doorgezet en in juni waren de
optimisten voor eerst sinds vijf jaar in de meerderheid. In juli en
november was er sprake van een lichte terugval, maar dat deed niets
af aan de stijgende trend van het consumentenvertrouwen.

bron:CBS