De bekendmaking dat de stichtingen Leaseverlies en Eegalease willen meewerken aan het verplicht stellen van de Duisenberg regeling voor alle aandelenlease gedupeerden van Dexia heeft veel kwaad bloed gezet bij de gedupeerden zelf en de diverse onafhankelijke belangenbehartigers. Ruim 20.000 gedupeerden hebben tà©gen de Regeling gestemd en nog eens 10.000-den gedupeerden hebben geen stem mogen uitbrengen omdat ze niet bij Leaseverlies waren aangesloten.

De onafhankelijke belangenbehartigers, waaronder de Stichting Platform Aandelen Lease, Stichting AdviesVerlies, Stichting Toezichthoudend Nederland, De Vermogensmonitor, Leaseproces, Beursklacht en Leaseverlosser, zeggen daarom het vertrouwen in Leaseverlies en Eegalease op. Voorts roepen zij de aangeslotenen bij Leaseverlies en Eegalease op om ook individueel schriftelijk het vertrouwen in deze stichtingen op te zeggen, dit in aanvulling op het protest van de belangenbehartigers.

De Duisenberg regeling is het resultaat van een schikking tussen Dexia Bank Nederland en de stichting Leaseverlies/Eegalease. Deze schikking kwam tot stand na een, door de Nederlandsche Bank geïnitieerde, bemiddelingspoging om tot een oplossing te komen in het al jaren slepende conflict tussen honderdduizenden aandelenlease gedupeerden en Dexia.

Adder in het gras is echter het feit dat de beide stichtingen en Dexia bij het Gerechtshof in Amsterdam een verzoek gaan indienen om deze Duisenberg schikking bindend te laten verklaren voor alle aandelenlease gedupeerden van Dexia.
Verwezen wordt naar de, recent van kracht geworden, Wet collectieve afwikkeling
massaschade (Wcam) die dit mogelijk zou moeten maken. Hiermee wordt iedereen verplicht de schikking te accepteren en is de vrijblijvendheid die de stichting had beloofd slechts een lokmiddel gebleken. Voor velen zal het wel een opluchting zijn dat gedupeerden die het niet eens zijn met de bindend verklaring hiertegen bezwaar kunnen aantekenen en verder kunnen procederen. Tevens zal door Dexia en Leaseverlies het verzoek worden ingediend om, lopende de behandeling van dit verzoek, alle lopende rechtszaken over aandelenlease stil te leggen. Deze aandelenlease affaire duurt al ruim 3 jaar en vele gedupeerden zijn al jaren aan het procederen..Uitspraken komen slechts mondjesmaat voor en meestal worden de zaken keer op keer uitgesteld.

Dat de eigen belangenbehartiger Leaseverlies nu zelf de rechter gaat verzoeken de
rechtszaken aan te houden maakt vele gedupeerden woedend. Zij zitten door de aandelenlease affaire in financiële problemen en door de BKR registratie kunnen velen geen kant meer op. Leaseverlies zegt representatief te zijn en namens de aandelenlease gedupeerden dit verzoek te kunnen doen. Dit wordt tegengesproken door de andere belangenbehartigers. Zij vinden dat Leaseverlies de belangen van de aandelenlease gedupeerden slecht heeft behartigd o.a. door opzettelijk te verzwijgen dat grote groepen gedupeerden niet in aanmerking komen voor de Duisenberg regeling.

Daarnaast weigert Leaseverlies een verantwoording af te leggen over de financiële
uitgaven tegenover de aangeslotenen en weigert elk contact met de aangesloten
gedupeerden.Een andere reden waardoor velen nu besluiten het vertrouwen op te zeggen in Leaseverlies en Eegalease is dat de Duisenberg regeling verplicht wordt opgelegd op verzoek van hun eigen belangenbehartiger. De andere belangenbehartigers van aandelenlease gedupeerden van Dexia spreken schande over de manier waarop Leaseverlies omgaat met de belangen van de gedupeerden. Vraagtekens zijn ook gezet omtrent het aanbod van Leaseverlies aan de aangeslotenen van de stichting om, indien de schikking via een stemronde zou worden aanvaard, de volledige contributie terug te betalen. Dit  wordt gezien als een vorm van omkoperij, zeker gezien het feit dat dit betaald wordt door Dexia!

Al eerder heeft het samenwerkingsverband van belangenbehartigers en advocatenkantoren, samen goed voor ruim 10.000 leden en cliënten, aangegeven dat het schikkingsvoorstel van Duisenberg te mager is en procederen in de meeste gevallen meer kan opleveren . Een van de vele argumenten is dat Dexia al ruim een jaar geen rechtszaak meer heeft gewonnen. De conceptbrieven voor het opzeggen van het vertrouwen in de stichtingen zijn te vinden op de website van de belangenbehartigers.

bron:Platform Aandelenlease

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular