Maandag 25 september starten de werkzaamheden om 800 meter van het HSL-spoor ter hoogte van de Blauwemolenweg in Rijpwetering te vervangen. De Blauwemolenweg blijft daarom afgesloten voor alle verkeer, dus ook fietsers. De huidige omleidingroute via Hoogmade blijft van kracht.

Ter hoogte van de Blauwemolenweg is vanwege de opgetreden horizontale verplaatsing van het grondlichaam van de HSL-Zuid reeds een damwand aangebracht. Omdat de huidige verplaatsing nu al de tolerantie heeft overschreden die over 15 jaar pas bereikt had mogen worden, vervangt de aannemer het spoor op dit deel van het tracé. Als straks de treinen in de dienstregeling rijden, kan het spoor niet makkelijk worden aangepast, daarom is ervoor gekozen dit nu al te doen. Het spoor dat nu wordt aangebracht heeft ook een grotere nastelbaarheid. Mochten er in de toekomst toch nog kleine verplaatsingen optreden, dan kunnen deze binnen de bevestiging van het spoor worden opgevangen. Op deze manier wordt de marge ook voor de toekomst zekergesteld.

Allereerst zal door het deels verwijderen van het hekwerk en de geluidsschermen toegang tot het spoor worden verkregen. Vervolgens wordt de rails losgemaakt en in stukken van 400 meter naast de baan gelegd om later weer gebruikt te kunnen worden. Daarna worden de betonnen moten, waarmee de rails op de onderbouwconstructie is bevestigd, verwijderd.

Op de onderbouwconstructie zal dan weer een nieuwe betonlaag worden aangebracht. Tot slot wordt de rails er weer op bevestigd met de nieuwe bevestigingsconstructie. Na circa zes weken is de oostbaan gereed en starten dezelfde werkzaamheden op de westbaan.

De afvoer en aanvoer van materialen vindt zoveel mogelijk via het spoor plaats. Er rijden echter wel betonwagens en er staat een kraan om bij het spoor te kunnen komen. Deze kraan zal ook tijdelijk op de Zuidweg moeten staan als het spoor boven op het viaduct over de Rijpwetering wordt vervangen. In die twee korte periodes wordt de Zuidweg half afgesloten. Doorgang over één rijbaan blijft tijdens de werkzaamheden echter mogelijk.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden half december gereed, waarna de Blauwemolenweg weer open kan. Begin volgend jaar zal de speciaal omgebouwde Thalys dan ook over dit nieuwe stuk spoor nogmaals testritten uitvoeren. 

bron:HSL