Er zijn zorgen over het vervoer van gehandicapten in een rolstoel. Dat
blijkt uit een onderzoek dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat vandaag
heeft gepubliceerd.

 
 
Uit het onderzoek blijkt dat chauffeurs en ondernemers de regels van de
eigen Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (Code VRR) onvoldoende
naleven. Gordels worden vaak niet gebruikt, rolstoelen worden soms niet
vastgezet en chauffeurs zijn slecht op de hoogte van de nodige
veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen. Ook ligt er in de busjes
materiaal dat de gehandicapten onnodig in gevaar kan brengen.  
 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat vraagt in het bijzonder aandacht
voor het vervoer van gehandicapten in een rolstoel met gordel ter
ondersteuning van de lichaamshouding. In 90 procent van de gevallen
blijken zij geen extra autogordel om te hebben. De Code VRR omschrijft
dat als niet acceptabel. Tijdens proeven is namelijk gebleken dat
gordels ter ondersteuning van de lichaamshouding tijdens een botsing
kunnen breken.   
 
De inspectie vraagt om een aanscherping van de wettelijke eisen voor
het vervoer van gehandicapten. Ze zal het toezicht op het vervoer van
gehandicapten in een rolstoel intensiveren.   
 
Het rapport en de samenvatting zijn vandaag op internet geplaatst: www.ivw.nl  

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat