De vervoerconcessie voor NS is een feit. Op 19 april 2005 heeft staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen de concessie ondertekend, waarna president-directeur van NS, Aad Veenman, deze heeft aanvaard. Hiermee is de concessie voor het hoofdrailnet van kracht geworden. NS heeft hiermee het recht verkregen om tot 2015 reizigers op het hoofdrailnet te vervoeren. In ruil daarvoor moet het bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen en diverse prestaties leveren ten gunste van de reiziger. Aad Veenman is blij met deze concessie: 'Dit is een belangrijke mijlpaal voor zowel onze klanten, als voor de hele spoorsector. De gemaakte afspraken zijn ambitieus en het zal dan ook een forse uitdaging worden om ze te realiseren, maar we gaan die uitdaging vol vertrouwen aan.' In samenhang met de beheerconcessie die verleend is aan ProRail luidt deze mijlpaal een nieuw tijdperk in voor de spoorsector.

De vervoerconcessie sluit aan op de door NS ingeslagen weg van verdere kwaliteitsverbetering voor klanten. Zo zal NS de komende jaren diverse verbeteringsmaatregelen op het gebied van onder andere sociale veiligheid en informatie aan reizigers in het jaarlijkse vervoerplan opnemen, die zullen leiden tot hogere prestaties en een positiever oordeel van klanten.
Dit concessiestelsel schept duidelijkheid over de rechten en plichten van NS voor het reizigersvervoer over het hoofdrailnet en de rechten en plichten die voor ProRail gelden bij het beheer en onderhoud van het spoor. Belangrijk is ook dat hiermee de primaire rollen en verantwoordelijkheden van de drie betrokken partijen goed zijn gedefinieerd: de rijksoverheid borgt het publieke belang, NS zorgt voor de dienstverlening aan klanten en ProRail zorgt voor de uitvoering van beheer en onderhoud aan het spoor.

bron:NS