Minister Verburg van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit heeft besloten om het vervoersverbod voor runderen
en varkens op te heffen. Dit betekent dat rechtstreeks vervoer
tussen rundveebedrijven en tussen varkensbedrijven mogelijk is. Het
blijft wel verboden runderen en varkens tijdelijk te verzamelen op
bijvoorbeeld een verzamelplaats, markt, of een keuring.

Slachtrunderen en varkens mogen wel naar
een erkend verzamelcentrum, als ze daarna naar het slachthuis
worden afgevoerd. Voor schapen en geiten geldt deze uitzondering
niet. Die moeten rechtstreeks van het bedrijf naar het
slachthuis.

Gelet op de conclusies van het Permanente
Comité van de Voedselketen en Diergezondheid van de Europese
Commissie en de monitoring van de bedrijven die evenhoevige dieren
uit het Verenigd Koninkrijk hebben ontvangen zijn versoepelingen
van de regeling mogelijk. Voor schapen en geiten is een afwijkende
risico-inschatting gemaakt omdat klinische verschijnselen van mond-
en klauwzeer bij deze dieren minder duidelijk zijn en omdat de
traceerbaarheid van deze dieren moeilijker is dan van runderen en
varkens.

bron:LNV