Minister Veerman van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) stelt per zondag 29 oktober een tijdelijk
vervoersverbod in voor de kuipplanten van alle soorten Brugmansia
(Engelentrompet) en Solanum jasminoides (Klimmende nachtschade).
Recentelijk is op enkele bedrijven in Brugmansia soorten en Solanum
jasminoides het aardappelspindelknolviroide (PSTVd) aangetroffen.
Dit viroïde kan zeer schadelijk zijn voor planten en
plantaardige producten, met name tomaten en aardappelen. Om de mate
van verspreiding van het viroïde vast te stellen, voert de
Plantenziektenkundige Dienst (PD) nader onderzoek uit. Het
onderzoek kan enige maanden in beslag nemen.

Het is de eerste keer dat in Nederland het
viroïde in deze gewassen is aangetroffen. De besmette planten
vertoonden geen verschijnselen van aantasting. Het ministerie acht
het daarom aannemelijk dat de viroïde breder is verspreid
onder deze kuipplanten. Om de verdere verspreiding van het
viroïde te voorkomen, en om het onderzoek goed uit te kunnen
voeren, is het voor alle bedrijven die over dit materiaal
beschikken verboden om Brugmansia soorten en Solanum jasminoides te
vervoeren. Telers kunnen een ontheffing van het vervoersverbod
krijgen. Deze moeten ze aanvragen bij de PD. Mogelijk is voor de
ontheffing een onderzoeksverklaring nodig. Aan deze ontheffing en
verklaring zijn kosten verbonden. Verder stelt de PD, gezien de
ontstane situatie, een toetsplicht in voor Brugmansia en Solanum
jasminoides. Deze toetsplicht is vanaf heden van kracht en maakt
onderdeel uit van de importinspectie. Het vervoersverbod geld niet
voor de verlegging vanaf de buitengrens naar een erkende
inspectielocatie, omdat dit vervoer al onder PD toezicht
plaatsvindt.

Bedrijven die ondanks het verbod toch hun
planten vervoeren of afleveren lopen het risico van een fikse
boete. Overtredingen worden namelijk als een economisch delict
behandeld. Ook als achteraf wordt vastgesteld dat het verbod is
overtreden, riskeert men strafvervolging.

Aardappelspindelknolviroïde is binnen
de Europese Unie een quarantaineorganisme; dit betekent dat
Nederland verplicht is om beschermende maatregelen tegen het
binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap moet nemen. De
PD, onderdeel van het ministerie van LNV, is belast met het
opsporen en de bestrijding van quarantaineorganismen.

bron:LNV