'De vervuiler betaalt' wordt het nieuwe uitgangspunt bij de afvalinzameling in de gemeente Gilze en Rijen. De inwoners gaan - waarschijnlijk per 1 januari 2007 - betalen voor de daadwerkelijk aangeleverde hoeveelheid huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college een plan van aanpak opgesteld voor de invoering van een nieuwe wijze voor afvalinzameling.

De gemeenteraad neemt hierover in de vergadering van 30 mei een besluit. In het nieuwe plan worden de grijze zakken vervangen door grijze containers. Deze zijn voorzien van een chip die gelezen wordt door apparatuur op de vuilniswagen. Ook de groene containers krijgen een chip. De burger gaat zo dus betalen voor elke keer dat de container leeg wordt gemaakt. Inwoners die weinig afval produceren betalen minder dan degenen die veel afval aanbieden.

De nieuwe grijze containers met chip worden in het voorjaar van 2006 bij alle huisadressen afgeleverd. Dan worden ook alle groene bakken van een chip voorzien.

Nog dit jaar kunnen de inwoners kiezen of ze een container van 140 liter of van 240 liter willen ontvangen. Deze keuze wordt over enkele maanden aan iedere burger voorgelegd via een enquàªte door de leverancier van de containers. Voor het leegmaken van een grote container wordt meer in rekening gebracht dan voor het leegmaken van een kleine.

Voordat het nieuwe systeem in gebruik wordt genomen, wordt met de nieuwe apparatuur uitgebreid proefgedraaid. Dit moet invoeringsproblemen zo veel mogelijk voorkomen.

De totale investering voor het nieuwe plan bedraagt 984.000. De gemeente verwacht evenwel grotere besparingen. Ervaringen in andere gemeenten wijzen uit dat na invoering van soortgelijke afvalinzamelingssystemen de totale hoeveelheid afval drastisch afneemt.

bron:Gemeente Gilze en Rijen