(Persbericht) AMSTERDAM, 27-08-2010 - De onbekende Indische Holocaust uit WO2 krijgt na 70 jaar eindelijk wat meer aandacht. In 1943-44 ontstond in Nederlands-Indië door de oorlog en ernstig wanbeheer van de Japanse bezetters een enorme hongersnood. Daarbij stierven tussen 2,5 en 4 miljoen mensen - burgers van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat is de onbekende 'Indische Holocaust'. De gegevens worden bevestigd door een bron als Dr Lou de Jong, schrijver van 'Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog'

'Het is de meest onbegrijpelijk verwaarloosde episode uit onze gehele geschiedenis', zegt auteur Arthur Graaff, die erover publiceert in HP/deTijd van morgen, vrijdag 27 augustus 2010. 'Het vreeemde is', vindt hij, 'dat niet te begrijpen valt waarom dit overgeslagen of genegeerd is. We hadden daar namelijk geen belang bij, de vijand had het toch gedaan, de Japanners? Je kunt alleen maar bedenken dat het ons niets kon schelen. Maar het gaat toch echt om medeburgers van ons koninkrijk - op een schaal die te vergelijken is met de Joodse Shoa. Het vreemde is dat de Japanners dit kennelijk niet eens zo bedoeld hebben. Stel je voor wat er gebeurd was als ze wà©l opzettelijk te werk waren gegaan - dan zouden ze de Duitsers ruim gepaseerd zijn,' zegt Graaff, die hoofdredakteur is van het blad Wereld in Oolrog.

Deze episode ontbreekt ook na 70 jaar in vrijwel alle recente publicaties of exposities over de oorlog: zoals op de vorige week geopende overzichtstentoonstelling 'Het verhaal van Indië' in Bronbeek , het ontbreekt in de grote tv-serie met boek 'De Oorlog' van de NOS en Ad van Liempt, het ontbreekt in het boek 'De geschiedenis van Nederland 1940-1945' van nota bene het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.

'Ook de overheidssite 'Entoen.nu' bevat dezlfde grote gaten', zegt Graaff. 'Ook hier vind je helemaal niets, geen letter over deze Indische Holocaust. Bovendien ontbreekt hier eveneens de scheepsramp met de Junyo Maru, waarbij 5600 Nederlandse burgers uit Indië en Europa plus 1100 Britten en Amerikanen omkwamen. Waarom?'

Drie dagen terug vierde het ministerie van economische zaken in de Ridderzaal in Den Haag de 400-jarige handelsbetrekkingen met Japan, in aanwezigheid van de Japanse prins Akishino. Ook daar kwam de Indische Holocaust niet ter sprake. De voorzitter van het indisch Platform, dr H. Bussemaker, sloeg de uitnodiging voor dat feestje af onder verwijzing naar uitsluitend de Nederlandse slachtoffers.

Graaff, die ook de WO2-nieuwssite fpmedia.tk runt, baseert zich onder meer op gegevens van Dr Lou de Jong, die in zijn standaardwerk 3 pagina's wijdt aan deze enorme hongersnood, op een totaal van 16.000 bladzijden. Deze stelt aanvankelijk dat het om 2 miljoen doden gaat, maar een tiental pagina's later verhogt hij dat tot 2,5 miljoen. Een Japanse wetenschapper, Shigoru Sato, noemt een getal van 4 miljoen doden - zijn onderzoek stamnt uit 1950.

Graaff besprak deze zaak ook met professor mr Cees Fasseur, die Indië-expert was aan de universiteit van Leiden. Fasseur was o.m. lid van de commissie van toezicht die dr De Jong begeleidde bij het schrijven van zijn serie over de oorlog.

Graaff: 'Volgens Fasseur is er in Japan wel meer over bekend geworden, vooral omdat Japanners natuurlijk toegang hebben tot Japanse bronnen. Ook was het in de jaren 1950 in Nederland volgens Fasseur vrijwel onmogelijk om dit soort gegevens bij elkaar te krijgen. Dat neemt niet weg dat het ook Fasseur het vreemd vindt dat er nooit fatsoenlijk over de Indische Holocaust is gepubliceerd,' zegt Graaff. 'Hoe zit het met ons geschiedenisonderwijs?'

__________________________________________________________

Nadere informatie: Arthur Graaff, 06 2704 7728, [email protected]