Door de introductie van nieuwe scheidingstechnieken in 2007 gaan de kosten van de recycling van auto.s omlaag. Hierdoor is minder geld nodig, waardoor de verwijderingsbijdrage per 1 januari 2007 drastisch omlaag kan.

Auto Recycling Nederland (ARN) zet medio 2007 een fabriek neer waarmee shredderafval verder kan worden verwerkt. Dit leidt enerzijds tot een verhoging van het recyclingpercentage van autowrakken in Nederland. Anderzijds kunnen de kosten voor recycling met deze mechanisering aanzienlijk omlaag. Dit omdat de kosten voor het handmatig demonteren van een aantal materialen niet meer vóór het shredderproces hoeft te gebeuren. Dit heeft ook direct tot gevolg dat de
verwijderingsbijdrage substantieel omlaag kan; van de huidige 45 euro naar 15 euro (incl.  BTW) per auto.

Nu de verwijderingsbijdrage zo laag uitvalt heeft ARN met de importeurs van auto.s afgesproken de bijdrage per 1 januari 2007 uitsluitend nog te innen via de importeurs en niet meer voor parallel geïmporteerde auto.s. De inningskosten voor deze laatste categorie wegen namelijk niet op tegen het bedrag van 15 euro. Dit betekent ook dat een algemeen verbindend verklaring van het Ministerie van VROM overbodig is geworden.

ARN zorgt in Nederland voor de milieuverantwoorde recycling van afgedankte auto.s. Dit wordt gefinancierd met de verwijderingsbijdrage die op nieuwe auto.s wordt geheven. Nu wordt met de verwijderingsbijdrage een recyclingpercentage van 85% van het gewicht van iedere afgedankte auto behaald; een aantal materialen worden handmatig van de autowrakken gedemonteerd en de metalen worden na vermaling gescheiden. Het restant (het shredderafval), nu dus 15%, wordt gestort. Met de nieuwe scheidingstechnieken is zal uiterlijk in 2015 95% recycling worden behaald.

bron:ARN