Terwijl de ene verzekeraar 15 miljoen per
maand verlies lijdt, kan de andere verzekeraar juist miljoenen aan
haar verzekerden teruggeven. Univé Verzekeringen keert
vandaag in totaal ruim 19 miljoen euro uit aan circa 502.000
verzekerden. Gemiddeld 38 euro per persoon. Hoe dat kan? Als
coöperatieve verzekeraar werkt Univé zonder
winstoogmerk. De leden profiteren van het bedrijfsresultaat in de
vorm van restitutie van betaalde schadepremies en, met ingang van
2007, ook van de betaalde zorgpremies.

Premiekorting

Elk jaar geeft de totaalverzekeraar een
premiekorting aan haar leden. Hoe meer

verzekeringen iemand bij hen afsluit, hoe
hoger het bedrag dat de leden terugkrijgen. De regeling heet het
Premie Voordeel Plan. De teruggaaf varieert van 3% tot maximaal 15%
van het totaal aan betaalde premies. Verzekerden krijgen de
premiekorting ieder jaar automatisch op hun bank- of girorekening
gestort.

Het totaal uit te keren bedrag ligt dit
jaar ruim 1,7 miljoen euro hoger dan vorig jaar. Hiermee trekt
Univé de stijgende lijn van de afgelopen jaren door. Edwin
Velzel, voorzitter Raad van Bestuur: 'We zien een toename in het
aantal klanten dat meerdere

verzekeringen bij ons afsluit. Daardoor
kunnen we dit jaar nog meer premiegeld aan onze leden teruggeven.
Wanneer iemand meerdere verzekeringen bij ons afsluit, hebben wij
minder administratiekosten. Dat belonen wij met een korting op onze
premies.'

Nieuw in 2007: korting op de
zorgpremie

Naast het bestaande Premie Voordeel Plan
geldt met ingang van 2007 ook een korting op de zorgverzekering.
Wie één of meer Univé-schadeverzekeringen
heeft afgesloten, profiteert vanaf 2007 van een kortingsregeling op
de basisverzekering. Deze korting kan oplopen tot 10%. Edwin
Velzel: 'We achten ons verantwoordelijk voor het beheersbaar
houden van de zorgpremie. In een tijd waarin de zorgkosten
toenemen, vinden we het daarom noodzakelijk om onze premies laag te
houden. Dat lukt ons ieder jaar omdat Univé als
coöperatieve verzekeraar zonder winstoogmerk werkt. Bij een
positief financieel resultaat delen we zelfs de winst met onze
leden via een winstuitkering.'

bron:Unive