Particuliere verzekeraars hebben op verzoek van minister De Geus van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd dat er behalve ondernemers
met een verhoogd gezondheidsrisico nog meer moeilijk verzekerbare
zelfstandigen gebruik kunnen maken van de alternatieve verzekering
tegen arbeidsongeschiktheid. Het gaat om 2 groepen, namelijk
zelfstandigen die herkeurd zijn en weer volledig aan het werk kunnen en
zelfstandigen met een particuliere verzekering met een eindleeftijd
lager dan 65 jaar.

De eerste groep bestaat uit mensen met een
arbeidsongeschiktheidsuitkering volgens de Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) die bij een
herbeoordeling arbeidsgeschikt worden verklaard en daarmee hun recht
verliezen op een WAZ-uitkering. Bij weigering door de verzekeraar
kunnen zij zich verzekeren via de alternatieve verzekering. Voorwaarde
is wel dat zij zich binnen drie maanden nadat de WAZ-uitkering is
beëindigd bij een verzekeraar melden.

Ook toegang tot de alternatieve verzekering krijgen zelfstandigen met
een particuliere arbeidsongeschiktheidverzekering met een eindleeftijd
lager dan 65 jaar. Tussen 1 februari en 1 mei 2005 kunnen zij de
alternatieve arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Sinds 1 augustus 2004 is de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
zelfstandigen afgeschaft. Sindsdien moeten zelfstandige ondernemers
zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij een
particuliere verzekeraar. Dit zou voor een aantal ondernemers problemen
kunnen opleveren, bijvoorbeeld omdat zij vanwege een verhoogd
gezondheidsrisico geen verzekering zonder premieopslag of uitsluiting
konden krijgen. Daarom was al eerder voor deze groep een alternatieve
verzekering in het leven geroepen. Deze vangnetregeling is nu dus ook
opengesteld voor de twee nieuwe groepen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular