PERSBERICHT

Verzekeraars worstelen met time to market

Onderzoek van DCE Consultants geeft inzicht in de ervaringen van verzekeraars en pensioenfondsen met pakketimplementatie

Schiphol-Oost, 11 maart 2010 DCE Consultants, een onafhankelijk management adviesbureau, heeft een onderzoek gedaan onder verzekeraars, pensioenfondsen en pakketleveranciers over het onderwerp ´Pakketoplossingen in de praktijk‘˜. Het onderzoek is voor de zevende keer uitgevoerd; de eerste keer gebeurde dit in 1994. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een rapport dat op 11 maart 2010 is gepresenteerd op een seminar.

Uit de resultaten blijkt dat verzekeraars en pensioenfondsen veel verwachten bij de selectie van een pakket maar dat de werkelijkheid vaak wat weerbarstiger is. Verkorting van de time to market was de meest genoemde doelstelling maar dit bleek slechts in de helft van de gevallen gerealiseerd te zijn. Wel werden in het huidige onderzoek 2 van de 3 doelstellingen bereikt terwijl in het onderzoek van 2005 slechts de helft van de doelstellingen gerealiseerd werd.

Geen enkele van de onderzochte organisaties slaagde erin om de implementatie van het pakket binnen de planning af te ronden. Ook vielen de kosten in alle gevallen hoger uit dan verwacht. De langere doorlooptijd en de hogere kosten hadden diverse oorzaken. Zo waren de eisen en wensen vaak niet goed beschreven of wijzigden deze vaak. Tevens werden er veel aanpassingen aan het pakket uitgevoerd.

DCE Consultants constateert in haar onderzoek dat een geslaagde pakketimplementatie moeilijk maar niet onmogelijk is. Het is belangrijk om de implementatie goed te faseren en het maatwerk tot een minimum te beperken. Verder is het van belang om te investeren in een goede relatie tussen klant en leverancier.

###

Over DCE Consultants
DCE Consultants is een onafhankelijk managementadviesbureau. Wij ondersteunen onze klanten met het realiseren van strategie, effectieve bedrijfsvoering en een blijvend sterke concurrentiepositie. DCE Consultants gebruikt actuele marktkennis gecombineerd met bewezen innovaties. Resultaat voor de klant staat bij DCE Consultants altijd centraal. Onze dienstverlening strekt zich uit over vier expertisegebieden: het leiden en begeleiden van veranderingen, IT-management, marketingmanagement en procesverbetering. Wij werken voor klanten uit de financiële dienstverlening, handel en industrie, gezondheidszorg en overheid.

Voor meer informatie over de bevindingen uit het onderzoek kunt u contact opnemen met:
DCE Consultants
Nancy Bentvelzen-Picauly
Walaardt Sacrestraat 405
The Netherlands
T: +31 (0)20 4499 900
F: +31 (0)20 4499 999
E: [email protected]
www.dceconsultants.com