(Persbericht) De verzekeringsbranche is à©à©n van de voorlopers op het gebied van internetmarketing. De onderlinge concurrentie tussen verzekeraars op internet is groot. Wat omzet betreft is verzekeren, na reizen, het grootste internetproduct. Wat heeft deze ontwikkeling voor invloed op de traditionele verzekeringsintermediair en hoe gaan de verzekeraars hier mee om?

Internet blijft het belangrijkste oriëntatiekanaal voor de consument. 41% van de aankopen door de Nederlandse consument is voorafgegaan aan een zoektocht op internet, zo bleek uit recent onderzoek van thuiswinkel.org. De grote verzekeraars hebben internet dan ook in hoog tempo ontwikkeld tot effectief distributiekanaal. Er wordt geschat dat de verzekeraars nu tussen de 25 en 50 procent van de totale omzet online realiseren. De toename van de online omzet van verzekeraars is voor een groot deel ten koste gegaan van de traditionele verzekeringsintermediairs.

Traditioneel vormden de intermediairs het distributiekanaal voor de verzekeraars. Jarenlang speelden intermediairs een cruciale rol binnen de verzekeringsbranche. Met de opkomst van het internet is er directe distributie ontstaan tussen de verzekeraar en de klant . Om distributiekanaalconflicten te voorkomen hebben veel verzekeraars aparte labels opgericht voor de online verkoop van verzekeringen. Met deze ontwikkeling is de invloed van de intermediair sterk afgenomen.

Toch zijn er ook verzekeraars die intermediairs willen laten profiteren van internet als distributiekanaal. Zo is verzekeraar Avà©ro Achmea actief bezig om haar intermediairs te ondersteunen op het gebied van internetmarketing. Hiervoor is Avà©ro Achmea een samenwerking aangegaan met het internetmarketingbureau Search Science uit Arnhem. De ondersteuning wordt gegeven in de vorm van zoekmachine adverteren en zoekmachine optimalisatie. Zo kunnen de intermediairs lokaal adverteren binnen Google met Adwords en wordt er advies gegeven voor optimalisatie van de webpagina om hoger te scoren in de gratis zoekresultaten van Google.

Hoewel de groei van internet als distributiekanaal zal doorzetten blijft er een doelgroep bestaan die waarde hecht aan een individuele behandeling en persoonlijk advies. De rol van de intermediair zal meer verschuiven van verkoper naar die van adviseur. De intermediair lijkt misschien slachtoffer van internet, maar aan de andere kant biedt het ook tal van kansen. De intermediair zal zich op internet moeten richten op de doelgroep die nog steeds individueel en persoonlijk advies wenst.

Search Science Internetmarketing

Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem

Postbus 71
6800 AB Arnhem

T : 088-1267600
F : 088-2773220

[email protected]
www.searchscience.nl