Psychiatrisch ziekenhuis Delta -van DeltaBouman- verzet zich tegen
anti-rookboetes: .zodra de eerste boete wordt uitgeschreven beginnen
wij een proefproces.,  aldus directievoorzitter Schuyer. 

 
Het Deltaziekenhuis heeft teleurgesteld kennis genomen van de
opmerkingen van minister Hoogervorst over het weer streng toepassen van
de tabakswet. De minister heeft deze week ondanks zware kritiek van de
Tweede Kamer aangekondigd dat de Tabakswet onverkort van toepassing
moet zijn op de zorginstellingen met (semi-)permanente bewoning, en dat
er een einde wordt gemaakt aan het gedogen. In de praktijk betekent
dat, dat de woonkamers op de afdelingen en de recreatieruimte van de
chronisch psychiatrische patiënten onmiddellijk rookvrij gemaakt moeten
worden. .Een waanzinnige actie., noemt Schuyer het. Hij is principieel
tegen het rookvrij verklaren van deze ruimtes en zal onmiddellijk een
proefproces beginnen als er onverhoopt toch een boete wordt opgelegd.
Volgens Schuyer mag je de woonkamers,  en -in het verlengde
daarvan- de recreatieruimte van de patiënten niet als publiek domein
behandelen, maar zijn het privà©-kamers waar de patiënten moeten kunnen
beslissen of er gerookt mag worden, en niet het personeel.
Personeelsleden hebben uiteraard recht op een rookvrije ruimte, maar
daar wordt binnen het ziekenhuis ook alle ruimte voor
geboden.     
 
Delta voert een heel streng antirookbeleid op alle andere plekken van
het ziekenhuis:  in de gangen , in de kantine, in de poliklinieken
en in de gebouwen waar de kortdurende opnames plaatsvinden mag niet
gerookt worden, en daar wordt ook streng op toegezien.  
 
Het argument van de minister dat mensen altijd nog op hun eigen kamer
kunnen roken gaat niet op: juist om veiligheidsredenen mogen patiënten
niet roken op de kamer. Daar is geen toezicht en het risico van brand
is veel te groot. Om die reden zijn de matrassen, dekens en gordijnen
van brandwerend materiaal gemaakt.   

Bron: Psychiatrisch ziekenhuis Delta

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular