Het voorstel van Gerda Verburg houdt in dat de fiscale ouderenkorting
wordt uitgebreid met een verzilveringsregeling, waardoor ook ouderen
die geen of weinig belasting betalen aanspraak kunnen maken op een
tegemoetkoming via de belastingdienst.

Afgelopen week is opnieuw met minister De Geus (Sociale Zaken)
gediscussieerd over de inkomensplaatjes voor de jaren 2004 en 2005.
Tijdens het overleg een week eerder week hield CDA-Tweede Kamerlid
Gerda Verburg de minister een voorstel voor dat was opgesteld door de
ouderenbonden, om iets extras te doen voor ouderen met een inkomen tot
110 procent van het minimumloon. In dat voorstel kregen die ouderen
volgend jaar à©à©nmalig 100 euro extra. In reactie gaf de minister aan
met de ouderenbonden over dit voorstel in gesprek te zullen gaan. Dit
overleg heeft niet tot een oplossing geleid. Daarom heeft Gerda Verburg
afgelopen week zelf voorstellen gedaan om de eventueel dreigende stille
armoede onder ouderen te voorkomen.

Wat houdt de verzilveringsregeling in?
Het voorstel van Gerda Verburg houdt in dat de fiscale ouderenkorting
wordt uitgebreid met een verzilveringsregeling, waardoor ook ouderen
die geen of weinig belasting betalen aanspraak kunnen maken op een
tegemoetkoming via de belastingdienst. Verburg: Op deze manier komen we
gericht tegemoet aan ouderen met de kleinste beurs, die tot nu toe geen
gebruik konden maken van de ouderenkorting. Veel ouderen hebben schroom
om gebruik te maken om van de geboden mogelijkheden, om bijvoorbeeld
aanspraak te maken op de bijzondere bijstand. Verburg: Juist ook daarom
is het belangrijk om specifiek richting ouderen actief deze extra
ondersteuning aan te bieden. Deze verzilveringsregeling loopt voor
alleenstaande ouderen op tot 36 euro per jaar op en voor
tweepersoonshuishoudens tot 72 euro per jaar.

Ruime meerderheid Kamer voor voorstel Verburg
Het voorstel van de CDA-fractie geeft zon 85.000 ouderen die geen of
weinig belasting betalen de mogelijkheid om ook aanspraak te maken op
teruggave via de ouderenkorting. De keuze voor een
verzilveringsregeling biedt structurele oplossingen voor ouderen in
tegenstelling tot slechts een à©à©nmalige tegemoetkoming, aldus Verburg.
Een ruime meerderheid van de Kamer gaf tijdens het debat aan het
voorstel van Verburg, dat zij met terugwerkende kracht vanaf 2003 wil
laten ingaan, te ondersteunen.

Bron: CDA