De Russisch-orthodoxe kerk en de
Russisch-orthodoxe kerk in ballingschap zullen zich in mei van dit
jaar officieel verzoenen. De patriarch van Moskou, Aleksej II, en
metropoliet Laurus van de Russisch-orthodoxe kerk in ballingschap
tekenen daarover op 17 mei in Moskou een officieel document.

In de papieren staat onder meer dat beide
kerken hun bisschoppen behouden, maar dat priesters voortaan in
beide kerken kunnen voorgaan. De twee orthodoxe kerkgemeenschappen
zullen ook samenwerken op het vlak van onderwijs.

De breuk gaat terug tot de revolutie van
1917 en de toenmalige beslissing van de Russisch-orthodoxe kerk om
een 'Realpolitik' te volgen. Drie jaar later brak de
Russisch-orthodoxe kerk in ballingschap met het patriarchaat van
Moskou. De banden werden totaal verbroken toen patriarch Sergiy in
1927 ook nog trouw zwoer aan het communistische bewind in
Rusland.

Bron: RKK