Drie jaar geleden begon het verzuim in de zorg na een jarenlange
stijging sterk te dalen. Aan die daling lijkt nu een einde gekomen.
Alleen het verzuim in de thuiszorg is nog iets verder gedaald. Dit
wijzen cijfers van het Sectorfonds Zorg uit. Het verzuim in de
zorgsector was traditioneel hoog. Het verschil met het gemiddeld
verzuim in Nederland is de laatste jaren echter veel kleiner geworden.
In drie jaar tijd is het verzuim ruim 26 procent gedaald, in de
Thuiszorg zelfs ruim 30 procent. Dat is veel meer dan de gemiddelde
verzuimdaling in Nederland in dezelfde periode.

 
Het verzuim over de achterliggende vier kwartalen ligt gemiddeld op 5,8
procent. Daarmee is het verzuim nog hoger dan het Nederlands gemiddelde
(het verschil over 2003 is ongeveer 20%). Ziekenhuizen en instellingen
in de Geestelijke Gezondheidszorg hebben de laagste verzuimcijfers,
respectievelijk 4,9 en 5,1 procent. Gehandicaptenzorg en Verpleeg- en
Verzorgingshuizen zitten beide op 6,2 procent. Binnen de Thuiszorg is
het verzuim in het derde kwartaal nog iets gedaald tot
7,3%.    
 
Sectorfonds Zorg ondersteunt de sociale partners in de zorgsector bij
het ontwikkelen en uitvoeren van landelijk en regionaal
arbeidsmarktbeleid.   
 
Sectorfonds Zorg is actief in de CAO-branches Geestelijke
Gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg, Gezondheidscentra, Thuiszorg,
Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Ziekenhuizen. De activiteiten richten
zich op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, behoud van
personeel en werving van nieuwe medewerkers.   
 
Peilstation Ziekteverzuim is uitgevoerd in opdracht van ABVAKABO FNV,
Arcares, BTN, CNV Publieke Zaak, FHZ, GGZ Nederland, LVT, NU'91, NVZ
vereniging van ziekenhuizen, De Unie Zorg en Welzijn en VGN.

Bron: SECTORFONDSEN ZORG EN WELZIJN

Home