Wanneer je een eigen onderneming hebt, dan krijg je al snel te maken met verzuim van personeel. Zeker met de huidige Coronapandemie is verzuim eigenlijk niet meer te voorkomen. Personeel meldt zich ziek en is niet in staat om te werken. Een goede verzuimbegeleiding is dan essentieel. Maar hoe kan je het ziekteverzuim terug dringen binnen je onderneming? En welke rol speel verzuimbegeleiding daar dan bij? In onderstaand artikel vind je een aantal tips en trucs die je kan toepassen om je onderneming en je medewerkers gezond te houden. En wordt het personeel toch ziek? Ook dan heb je veel aan onderstaande handvatten om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Tips om ziekteverzuim terug te dringen

Het belangrijkste is natuurlijk om verzuim onder personeel te voorkomen. Dit kan je doen door verzuim bespreekbaar te maken en goed te letten op signalen. Zo kun je verzuim door werkstress vaak al vroegtijdig signaleren en voorkomen dat mensen langdurig uitvallen. Luister daarom goed naar je werknemers en pak signalen van stress snel op. Het is dan ook belangrijk om, indien mogelijk, flexibel te zijn. Wanneer werk en privé flexibeler ingedeeld kan worden, zal het verzuim al verminderen. Werknemers zijn dan immers beter in staat om zelf hun eigen tijd in te delen. Je verhoogt hiermee indirect ook het werkplezier, wat een belangrijke pijler is binnen verzuimmanagement. Een goed werkklimaat en een hoog werkplezier zorgen er namelijk voor dat werknemers zich niet zo snel ziek melden en dat werkstress gerelateerd verzuim een stuk minder voor zal komen.

Het belang van goede verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding is zeer belangrijk binnen een goed verzuimbeleid. Met de juiste verzuimbegeleiding krijg je niet alleen inzicht in het verzuim van je personeel, maar je ziet ook direct de kosten en de mogelijkheden om verzuim zo veel mogelijk te beperken. Door verzuim goed bij te houden en ook het dossier van de werknemers op orde te houden krijg je grip en inzicht in het verzuim binnen je organisatie. Een goede verzuimbegeleiding gaat verder dan alleen het opstellen van een re-integratieplan. Het behelst het aanleggen van een dossier, het bespreekbaar maken van het verzuim en het begeleiden van de werknemer bij bezoeken aan de bedrijfsarts of andere instanties. Met een goede verzuimbegeleiding help je je personeel sneller te re-integreren wat je op den duur kosten zal besparen. Inzicht in het verzuim is dus essentieel wanneer je je medewerkers goed wilt bijstaan.

Een belangrijk speerpunt

Verzuimbegeleiding is één van de belangrijkste speerpunten binnen een onderneming. Verzuim van personeel kan je jaarlijks veel geld kosten. Inzicht in het verzuim is daarom essentieel om verzuim te voorkomen, maar zeker ook om medewerkers weer snel te laten re-integreren in de werksituatie. Door een goed verzuimbegeleiding krijg je dan ook inzicht in het verzuim van je personeel en inzicht in de afspraken die zijn gemaakt met bijvoorbeeld de bedrijfsarts. Uiteraard is het belangrijk om verzuim te voorkomen, maar dit is niet altijd mogelijk. Door de werkstress zo laag mogelijk te houden en het werkplezier te vergroten kan je verzuim echter wel zo veel mogelijk terugdringen, zeker wanneer het verzuim wordt veroorzaakt door werkgerelateerde zaken.

 

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular